Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 7. 6. 1997)


Problém č. 1630

Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+12)


Problém č. 1631

Alexej Troickij, Rusko

Deutsche Schachzeitung 1910

Biely vyhrá (8+6)Kontrolná notácia: 1630: b. Kh7, Vc8, Vh4, Sb8, Sd7, Jg2, Pe3 (7), č. Kd5, Va1, Sa2, Sc1, Jb3, Jf1, Pa5, d2, d3, e5, e6, g3 (12) – mat 2. ťahom, 1631: b. Kg1, Vd4, Je5, Pa2, b2, d5, e4, f2 (8), č. Ke7, Db7, Jg2, Pa6, c7, f6 (6) – biely začne a vynúti si výhru.

V pôvodnej dvojťažke č. 1630 od medzinárodného majstra FIDE – prof. Karola Mlynku (nar. 11. 8. 1944) z Bratislavy nájdete spojenie klasickej Dombrovskisovej témy (v dvoch pokusových fázach sa hrozby vyvracajú takými obranami, ktoré ich v riešení umožnia) s obyčajnou zámenou obranných motívov. V utajenej štúdii č. 1631 na výhru si biely musí nekompromisne poradiť s nebezpečnou čiernou dámou. Správne a kompletné riešenie budeme hodnotiť šiestimi bodmi, neúplné riešenia potrestáme stratou príslušných bodov.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1620 (Bannyj) z 3. mája 1997. Zvodnosť 1.Db4? hr. 2.J:d4 (A) mat, 1...J:d6 (a), Vd2 2.D:d6, D:c4 mat, viazne na 1...S:f5! (b). Zvodnosť 1.Df2? hr. 2.Sf7 (B) mat, 1...S:f5 (b), Je5 2.D:f5, V:e5 mat, viazne na 1...J:d6! (a). Rieši 1.Dh4 hr. 2.De7 mat, 1...J:d6 (a), S:f5 (b) 2.J:d4 (A), Sf7 (B) mat (1...Je5 2.V:e5 mat). Hanneliusova téma (A. Kalita, Bratislava). Majstrovská práca. Okrem krištáľovo čistého spracovania Hanneliusovej témy ešte zámena Z–32–46 so samozrejmým dodržaním antiduálového princípu vo voľných variantoch po 1...Vd2 a 1...Je5 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1621 (Gurgenidze) z 3. mája 1997. 1.Vg1 Kh2 2.Vf1! g2 3.Vf2 Kg3(g1) 4.Vf3+ Kh2 5.Sf1 g1D 6.Vh3 mat Ostatné obrany sú slabšie (alebo veľmi podobné hlavnému variantu), preto ich ani nebodujeme. Biela veža znemožní premenu čierneho pešiaka a spolu s kráľom dá mat – žiadne prekvapenie, len trochu presnosti (Š. Papán, Dolný Kubín). Voľba druhého bieleho ťahu má za cieľ zabrániť predčasnej premene čierneho pešiaka (B. Moravčík, Banská Bystrica). Štúdia má zrejmý začiatok. Hlavolam sa začína až po druhých, respektíve tretích ťahoch čierneho, keď sa vystriedajú pekné a logické kombinácie (A. Kalita, Bratislava). Pekná ukážka, vhodná aj pre praktický šach (P. Mojš, Košice). Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo takmer všetkým riešiteľom.


Vzad << >> Vpred