Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 2. 8. 1997)


Problém č. 1646

Jozef Hemala, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+3)


Problém č. 1647

Barry Barnes, Veľká Británia

I. cena, Sojuz–Apollo 1975

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 1646: b. Kf4, Db1, Vf8, Jb5, Jc8, Pb4, d7, f3 (8), č. Kb7, Sa8, Pf5 (3) – mat 2. ťahom, 1647: b. Kc1, Dh6, Sg1, Jc7, Jd7, Pb2, c2, d3 (8), č. Kd4, Vb6, Sh8, Jf2, Jh2, Pb5, d6, e4, g3 (9) – mat 2. ťahom.

Náš výborný riešiteľ Jozef Hemala z Jalovca pri Liptovskom Mikuláši sa klasickou pôvodnou dvojťažkou č. 1646 vracia po desiatich rokoch k tvorbe šachových skladieb. Popredný britský šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Barry Barnes (nar. 1. 8. 1937) oslávil včera významné jubileum – šesťdesiate výročie narodenia. Skladá výlučne dvojťažky a v Albumoch FIDE získal 38 bodov. Napísal tri knihy o kompozičnom šachu. V č. 1647 si okrem riešenia a tematickej zvodnosti nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...e3 a 1...e:d4.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1634 (Heino) z 21. júna 1997. 1.Jf2+ Kh2! (najsilnejšia obrana: 1...Kg2 2.Jd3! a2 3.Je1+ Kf1 4.Jc2 a biely remizuje) 2.Kd8!! a2 (2...Kg3 3.Jd3 a2 4.Sc7 a1D 5.S:e5 a biely remizuje) 3.Sc7! (3.Jg4+? Kh3! a čierny vyhrá, ale nie 3...S:g4? 4.Sc7 Kg2 5.S:e5 Kf3 6.Kc7 Ke4 7.Kd6 a biely remizuje) 3...a1D 4.S:e5+! D:e5 5.Jg4+ S:g4 pat (nešlo 4.Jg4+? Kh3(g1)! a samozrejme, že nie 4...S:g4?). Modelový pat po niekoľkých vidličkách s nie najnáročnejšou hrou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Krásna štúdia s modelovým patom na záver (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Patový obrazec, ako horský štít, vyčnievajúci z hmly sa vynáral ihneď. Horšie bolo dostať sa k nemu, aj keď ciest k nemu bolo viacero (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* Bulhar Veselin Topalov a Rus Valerij Salov zvíťazili so ziskom 6,5 bodu na júnovom superturnaji 17. kategórie (priemerné Elo 2652) v Madride. V dnešnej partii si Topalov ľahko poradil s nádejným Holanďanom Jeroenom Piketom. J. Piket – V. Topalov (A 57, Volžský gambit). 1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.c:b5 a6 5.e3 g6 6.Jc3 Sg7 7.a4 0–0 8.Va3 Sb7 9.Jf3 e6?! 10.d:e6 f:e6 11.Se2 d5 12.b:a6 J:a6 13.0–0 Jb4 14.Sd2 De7 15.Jb5 Jc6 16.Db1 e5 17.h3 Kh8 18.Vc1 e4 19.Jh2 d4 20.e:d4 c:d4 21.Da2 Vad8 22.a5 d3 23.Sg4 Jd5 24.a6 Jcb4 25.Db3 J:a6 26 Jc7 Ja:c7 27.D:b7 Vb8 a biely sa vzdal.


Vzad << >> Vpred