Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 9. 8. 1997)


Problém č. 1648

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (13+9)


Problém č. 1649

Efrén Petite, Španielsko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+13)Kontrolná notácia: 1648: b. Kd8, Db4, Vd2, Vf1, Sb8, Sf5, Jc7, Jd5, Pc3, d7, e6, g4, g5 (13), č. Ke5, Dd1, Vf2, Sd3, Ja8, Je2, Pa6, b3, f6 (9) – mat 2. ťahom, 1649: b. Ka7, Da2, Vc2, Sh8, Jb8, Jf7, Pa6, b7 (8), č. Kc7, Dh1, Vc6, Vg2, Sf3, Sf4, Jf1, Pb6, c4, d6, e2, g6, h5 (13) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej dvojťažke č. 1648 od Valerija Šaňšina z ďalekého Ošu, nájdete po tematických zvodnostiach 1.Ke7? hr. 2.Dd6 (A) mat a 1.Dc5? (C) hr. 2.J:a8 mat, spracovanú syntézu viacerých hrozbových a úvodníkových tém. Nestor španielskych šachových skladateľov – Efrén Petite (nar. 10. 5. 1926) získal doteraz v albumoch FIDE 4 body. V trojťažke č. 1649 bude mať sólo čVg2.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.

Riešenie problému č. 1635 (Heino) z 21. júna 1997. 1.a6 b:a6 (najsilnejšia obrana: 1...b5 2.Sb6 a:b6 3.a7 f2 4.a8D f1D 5.Da3 mat, alebo 1...b6 2.S:b6 a:b6 3.a7 f2 4.a8D f1D 5.Da3+ Kb5 6.Db3+ Ka5 7.Jc6+ Ka6 8.Da4+ Kb7 9.Da7+ Kc8 10.Db8+ Kd7 11.Dd8 mat) 2.Sa5+! K:a5 3.K:c5 Ka4 (3...f2 4.b3 f1D 5.Jc6 mat) 4.Jd5 f2 (4...Kb3 5.Jf6! Kc2 6.Jg4 Kd2 7.h5 Ke2 8.h6 a biely vyhrá, alebo 5...f2 6.Je4 f1D 7.Jd2+ a biely vyhrá) 5.Jc3+ Kb3 (5...Ka5 6.b4 mat) 6.Je4 f1D (6...f1J 7.h5 a biely vyhrá) 6.Jd2+ a biely vyhrá. V súboji o premenu čierneho pešiaka f3 na čDf1 nakoniec rozhodla strata času, spôsobená čiernemu akútnymi matovými hrozbami (B. Moravčík, Banská Bystrica). Ťažšia kombinácia vhodná na koniec súťaže (MUDr. A. Brídzik, Humenné). Pekná štúdia rovnakého rukopisu ako č. 1634. Riešenie mi zabralo celý týždeň (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 7 bodov.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1596–1635) uverejníme v nasledujúcej rubrike. Novú, jesennú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme už o dva týždne, t. j. 23. augusta 1997 a bude sa v nej o peňažné ceny riešiť 30 šachových skladieb.

* Vyšiel definitívny výsledok Svetovej súťaže družstiev (5. WCCT), v ktorej Slovensko obsadilo vynikajúce druhé miesto. Brožúra má 72 strán a okrem rôznych prehľadových tabuliek je v nej uverejnených 168 víťazných skladieb. Záujemcovia sa môžu obrátiť na adresu: Ing. Jiří Jelínek, Španielova 1313, 163 00 Praha 4, Česká republika.


Vzad << >> Vpred