Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(21. 6. 1997)


 

Problém č. 1634

Olavi Heino, Fínsko

Helsingin Sanomat 1931

Biely remizuje (4+5)


Problém č. 1635

Olavi Heino, Fínsko

I.–II. cena ex aequo

Ajan Sana 1931

Biely vyhrá (7+6)Kontrolná notácia: 1634: b. Kc7, Sb6, Jh3, Pb3 (4), č. Kh1, Sh5, Pa3, b4, e5 (5) – biely začne a vynúti si remízu, 1635: b. Kd5, Sd8, Je7, Pa5, b2, h2, h4 (7), č. Kb4, Pa7, b7, c5, f3, f4 (6) – biely začne a vynúti si výhru.

Obe dnešné utajené štúdie sú zároveň poslednými dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 1596–1635). V č. 1634 na remízu hrozí premena čierneho pešiaka a3 na dámu. Kompletné riešenie budeme hodnotiť piatimi bodmi. V trochu obťažnejšom č. 1635 na výhru si musí biely poradiť s nebezpečným čPf3. Za úplné riešenie vám priznáme sedem bodov, nekompletné riešenia musíme trestať stratou príslušných bodov. Zasielaciu lehotu skracujeme na 15 dní a prosíme ju presne dodržať.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1622 (Markov) z 10. mája 1997. 1.Dd5 hr. 2.Ke6 mat, 1...Jc5, V:f6, V:f4, Ve4+, Vd4, Vg6 2.Kd6, K:f6, K:f4, K:e4, K:d4, Vh4 mat. Skladba pripomína obdobie matriarchátu, keď vládli ženy nad mužmi a veru aj králi skákali okolo kráľovnej (A. Kalita, Bratislava). Dôkaz toho, že kráľ môže byť až veľmi útočnou figúrou (F. Paluška, Banská Bystrica). Variácia na viaceré známe práce z prvej polovice tohto storočia v menej kvalitnom prevedení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1623 (Seidel) z 10. mája 1997. Nevychádza 1.Ja6? c:b5!, 1.f:e5? d:e5!, 1.D:e5? d:e5!, 1.D:c6+? V:c6!, 1.Db4? c5!, 1.Db6? b1D! a ani riešiteľmi často uvádzané 1.Df1? V:g3! 2.Ja6? Sb5! Rieši iba 1.Dd5 hr. 2.Dh1 Jd7(f7) 3.S:d7 mat, 1...V:d5(e:d5) 2.Ja6 a 3.J:c7 mat, 1...c:d5 2.f:e5 a 3.Sd7 mat, 1...V:f4(e4) 2.D:e5 a 3.Sd7 mat, 1...V:g3(f3) 2.Dc6+ J:c6 3.Sd7 mat. Viaceré pokusy s tichými hrozbami a uplatnenie škodlivých motívov vždy o ťah neskôr, ako je zvykom, vytvára z práce labyrint a riešiteľský oriešok (B. Moravčík, Banská Bystrica). Je pre mňa prekvapením, že táto trojťažka bola na IV. medzinárodných majstrovstvách Nemecká takým ťažkým orieškom. Už prvý pohľad na diagram signalizuje, že biely jazdec po odťahu dámy dáva druhým ťahom mat a úlohou bolo nájsť to správne pole, kam postaviť dámu. Išlo o zablokovanie pôsobnosti čVd4 na stĺpci d (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body. * Po č. 1615 (Kuligin) získal 48 bodov aj L. Bachura z Košíc.


Vzad << >> Vpred