Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1964)


Problém č. 2

Albert M. Burmeister

II. cena

Tägliche Rundschau 1904

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: bKf8 Db3 Sg7 Jb8 Je6 Pb7 e7 (7), čKd6 Va5 Sf7 Jh5 Pc5 d4 (6) – biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie zašlite do 25. marca 1964 na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Prvý ťah v šachovej úlohe – to je kľúč k objaveniu jeho obsahu. Najčastejšie sa mu tiež hovorí úvodník. Úvodník zaujíma riešiteľa spravidla najviac. Prináša mu však viac uspokojenia vtedy, keď je ťažký, t. j. keď hľadanie riešenia dá viac práce. Pri dvojťažke má úvodník svoj zásadný význam a šachoví skladatelia mu preto venujú aj patričnú pozornosť. Prvý ťah šachového problému má byť nenápadný a prekvapujúci, nemá hrubo napádať (šachovanie, branie figúry), ale skôr mu má zdanlivo umožňovať väčší pohyb (uvoľnenie polí čiernemu kráľovi, obeta figúry a pod.). V dnešnej úlohe už asi ľahko objavíte skvelý prvý ťah slávneho ruského problémistu.

Za správne vyriešenie úlohy odmeňujeme: F. Brezovského z Košíc, Š. Vývodu z Jablonového a J. Majora z Terian.


Vzad << >> Vpred