Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 2. 1983)


Problém č. 387

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

I.–II. cena ex aequo

Šachmaty 1979/II

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 De2 Ve8 Vh4 Sc4 Sh8 Jf1 Pd4 (8), č. Kc3 Vh7 Sg7 Sh1 Jf5 Pe4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 379 vyhrávajú: Ladislav Dobai z Vojníc, okr. Komárno, Ján Kochanik z Nitry a Emília Poništová z Kláštora pod Znievom.

Riešenie problému č. 384 (Kiss): 1. zvodnosť 1.Sa2? tempo 1...Kf4, e3, f4 2.Dg3, D:e3, De6 mat, 1...c4!, 2. zvodnosť 1.Df7? tempo 1...Kf4, e3, f4 2.Dc7, D:f5, Jc4 mat, 1...c4!, riešenie 1.Dc4 tempo 1...Kf4, e3, f4 2.Jd3, f4, D:e4 mat. Trojfázová zámena troch matov bude vždy platiť za náročnú tému.

Zo všetkých slovenských šachových skladateľov najvyššie percento úspešnosti v turnajoch získala nesporne dvojica Juraj Brabec a Ľudovít Lehen z Bratislavy. Prakticky každou skladbou dosiahla vyznamenanie na významnej súťaži, ale pritom asi 80 % cien! Dve z nich sme už v našej rubrike uviedli (pod č. 324 a 330), dnes uverejňujeme ďalšiu, ktorá získala I.–II. cenu ex aequo na veľmi silne obsadenom turnaji rižských Šachmatov v druhom polroku 1979. Spracovaná je v nej jedna z foriem moderných úvodníkových tém – treba si uvedomiť súvislosť medzi prvými ťahmi, matmi a vyvráteniami vo dvoch zvodnostiach (1.Sd5? a 1.Sf7?) a riešení.


Vzad <<  >> Vpred