Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 1. 1983)


Problém č. 384

Ivan Kiss

1. pochvalná zmienka

Tungsram C 31. 12. 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh5 Db3 Vd1 Sb1 Jb2 Pb6 e2 f2 g5 g6 (10 kameňov), čierny Ke5 Pc5 c6 e4 f5 g7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 376 vyhrávajú: Ján Kochan z Poltára, Ľubomír Schmidt z Mníška nad Hnilcom a Milan Šúrek z Kežmarku.

Riešenie problému č. 381 (Taraba): Zvodnosti 1.Jb3? hrozí? 2.Sc4 mat, 1...c5!, 1.Jf3? hrozí 2.Se4 mat, 1...e5!, 1.Jc4? hrozí 2.D:d6 mat, 1...c5 2.Se4 mat, 1...e5! (1...Kc5 2.D:d6 mat), 1.Je4? hrozí 2.D:d6 mat, 1...e5 2.Sc4 mat, 1...c5! (1...Ke5 2.D:d6 mat), riešenie 1.Kd7 hrozí 2.D:d6 mat, 1...c5, e5 2.Sc4, Se4 mat. V posledných troch fázach je spracovaná rozložená recipročná zámena matov, významným "doplnkom" sú však prvé dve fázy, nadväzujúce na ostatný obsah formou hrozbových paradoxov a antiparadoxov.

A ešte jedno "tungsramové" vyznamenanie získal mladý Ivan Kiss za dobré spracovanie klasickej novostrategickej témy – trojfázovej zámeny troch matov. Do obsahu neodlučiteľne patria dve zvodnosti 1.Sa2? a 1.Df7? – bolo by správne, keby riešitelia uvádzali aj tieto fázy, t. j. všetky zvodnostné varianty, ako aj príslušné vyvrátenia.


Vzad <<  >> Vpred