Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 1. 1983)


Problém č. 383

M. Rutberg

Svenska Dagbladet 1924

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kc1 Dd8 Jh3 (3), č. Kh1 Se4 Ph2 (3), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za správne riešenie problému č. 375 vyhrávajú: Milan Chovančak z Tomašova, okr. Bratislava–vidiek, Andrej Radič z Levoče a Ivan Vencel z Turian nad Váhom.

Riešenie problému č. 380 (V. Miltner: b. Kf8 Db5 Sc3 (3), č. Ka2 Pa5 b3 g4 (4), mat tretím ťahom): 1.Sf6 hrozí 2.De5 b2 3.D:b2 mat, 2...Kb1 3.Db2 mat, 2...Ka3 3.D:a5 mat, 1...a4 2.De2+ Ka3 3.Se7 mat, 1...Kb1 2.D:b3+ Kc1 3.Sg5 mat. Elegantný úvodník, tichá hrozba a päť modelových matov (hoci prvé dva sú menej hodnotné) – skutočne podarená miniatúrka českej školy, čo je v súčasnosti už rarita.

Pestovanie takýchto skladieb je dnes spojené s veľkým rizikom objavenia predchodcu, a preto by malo byť výsadou autorov, ktorí vlastnia dokonalé systematické zbierky doterajšej tvorby. Slávnu zbierku Ilju Mikana, obsahujúcu azda okolo 60000 trojťažiek a mnohoťažiek s modelovými matmi, prevzal po jeho smrti Alexander Fica. Je teda táto zbierka iste v dobrých rukách a prax ukazuje, že už zasa začala slúžiť jednému zo svojich cieľov: vyhľadávaniu predchodcov originálnych, ale aj reprodukovaných problémov. Dnešná trojťažka švédskeho autora Nilsa Rutberga sa dostala do Albumu FIDE. Možno však zaručiť, že napriek pomerne dávnemu uverejneniu bola dokonale originálna?


Vzad <<  >> Vpred