Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 2. 1983)


Problém č. 386

Ilja Mikan

2895 Neue Leipziger

Zeitung 16. 2. 1936

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kg2 Dd5 Sf8 Jb7 Pb2 (5), č. Kb6 Pc4 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 377 a 378 vyhrávajú: Dezider Hami z Košíc, Jozef Mikula z Bardejova, Ľudovít Kordoš z Ružomberka, Milan Svrček z Vrútok a Viliam Szikszay zo Šiah.

Riešenie problému č. 383 (Rutberg): 1.Dd2 hrozí 2.Jf4 Kg1 3.De1 mat, 1...Sd3 2.Dg5 3.Jf2 mat, 1...Sf3 2.De1+ Kg2 3.Jf4 mat, 1...Sf5 2.Dd5+ Se4 3.D:e4 mat. Azda maximálne využitie daného materiálu v miniatúrnej trojťažke českej školy. Škoda, len slabšieho úvodníka.

Do nášho seriálu miniatúrok zaraďujeme dnes trojťažku vynikajúceho pražského šachového skladateľa Ilju Mikana (1911 – 1979). Medzinárodný majster v kompozičnom šachu (od roku 1971), majster športu (1968), medzinárodný rozhodca FIDE (1958), majster ČSSR v samomatoch (1960–1962), autor okolo 1200 problémov, ktorými získal vyše 100 cien (z toho asi 30 prvých), redaktor kompozičných rubrík, predseda českej sekcie, autor vyše 10 publikácií – to je len neúplný výpočet jeho úspechov a mnohostrannej činnosti v prospech československého kompozičného šachu. Pravda, predovšetkým treba zdôrazniť, že bol vášnivým pestovateľom, obrancom, či útočníkom českej školy úlohovej a bezvýhradným ctiteľom modelových matov.


Vzad <<  >> Vpred