Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 1. 1983)


Problém č. 385

Ladislav Prokeš

I. cena

Jubileum Louma 1941

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Ka4 Se6 Pd6 e5 (4), č. Kf4 Vh1 (2), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 382 (Gurgenidze): 1.Vc6+ Kb5 2.V:c7! a1D 3.Vb8+ Ka6 4.Vc6+ Ka5 5.Vc5+ Ka4 6.Vc4+ Ka3 7.Vb3+! Ka2 8.V3b4! (nestačí napr. 8.Vb7? Dg1! s výhrou čierneho) 8...Va3! 9.Kd2!! (hrozí 10.Vc2+) 9...Vh3 10.Va4+ Va3 11.Vab4 atď. s opakovaním ťahov, teda pozičná remíza. Pri použití "hrubého" materiálu nečakane jemný záver.

Pražský stredoškolský profesor Ladislav Prokeš (8. 6. 1884 – 9. 1. 1966) je v kompozičnom šachu azda tým, čím Johann Strauss v hudbe: autorom množstva krátkych, ale veľmi populárnych diel s výraznou myšlienkou, a jednoducho – svetoznámy. Širokým masám šachistov je prístupný aj preto, že si za svoj žáner vybral štúdiu. Zložil nezvyčajný počet štúdií – vyše 1000 – s najrozličnejším materiálom a so širokým okruhom ideí. Posmrtne splnil a hodne prekročil normu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu (s vyše 38 bodmi), ale napriek všetkým svojím úspechom ostal vždy skromným človekom a ochotným radcom začínajúcich autorov. – Jeho výhrovka na dnešnom diagrame sa začína prirodzeným 1.d7, ale ihneď sa rozvetvuje na tri (!) varianty 1...Vd1, 1...Vh8 a najmä 1...Va1+. Čo nasleduje?


Vzad <<  >> Vpred