Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 2. 1983)


Problém č. 388

Ľuboš Kekely

1386 Pravda 10. 12. 1982

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Ka4 Sd1 Jb3 Jg5 (4), č. Kd5 Sc3 Ja3 Jh2 Pb2 (5), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti remízu. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 380 vyhrávajú: Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Mikuláš Zbur z Humenného a Peter Žido zo Sniny.

Riešenie problému č. 385 (Prokeš): 1.d7 Vd1 2.Sd5! V:d5 3.e6 a vyhrá, 1...Va1+ 2.Sa2! (2.Kb3? Va8 3.Sd5 Vb8+ remíza), 2...V:a2 3.Kb3 a vyhrá, 1...Vh8 2.Sg8! (2.Sf7? K:e5 3.Se8 Vh4+ remíza) 2...V:g8 3.e6 a vyhrá. Tri jednoduché, ale pritom krásne variantové obete strelca.

Do rodiny slovenských skladateľov štúdií pribudol v minulom roku študent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline Ľuboš Kekely (* 25. 4. 1959). Ak hodnotíme aj jeho skladby dosiaľ neuverejnené, môže rady našich štúdiárov významne posilniť. Len si musí uvedomiť, že skladanie v tejto oblasti kompozičného šachu si vyžaduje dôkladné štúdium súčasnej tvorby aj teórie koncoviek, a potom veľa trpezlivosti. Dnešný nedávno uverejnený príklad je ešte začiatočnícky, ale skutočne štúdiový a sympatický.


Vzad <<  >> Vpred