Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(22.7.2009)Skladba č. 493Isaak Birbrager

I. cena

Šachmaty v SSSR 1950

Mat 2. ťahom (8–7)Kontrolná notácia: b. Ka7 De1 Ve4 Ve7 Sa6 Sf8 Jb4 Jb8 (8), č. Kc5 Vf3 Vh7 Sc6 Sh6 Jg4 Pd4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Uzbecký (sovietsky) šachový skladateľ Isaak Birbrager (nar. 14. júna 1935) je autorom viac ako 130 skladieb, prevažne dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal 40 vyznamenaní, z toho 8 prvých cien. Na majstrovstvách ZSSR 1952 skončil v oddelení dvojťažiek na 3. mieste. V Albumoch FIDE dosiahol 4,7 bodu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Da1 hrozí 2.D:d4 mat, 1...Vd3(Vc3) 2.Vg7 mat, 1...Se3 2.Vf7 mat, 1...Sg7 2.V7e5 mat, 1...S:e4(Sd5) 2.Vc7 mat, 1...Kd6 2.Vd7 mat, 1...K:b4 2.Vb7 mat (1...V:e7+ 2.S:e7 mat). Veľmi dobrá jednofázová dvojťažka so šesťnásobnou hrou batérie Sf8-Ve7.


Vzad <<  >> Vpred