Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(3.11.1975)V bulletine Ústredného šachového klubu ZSSR uverejnili nedávno predbežné výsledky memoriálu A. D. Petrova, ktorý aj svojimi vysokými cenami prilákal účasť 380 autorov z 19 štátov: V oddelení dvojťažiek sa z našich skladateľov umiestnili najvyššie Ing. Jozef Taraba zo Spišskej Novej Vsi a Ing. Juraj Brabec z Bratislavy. Ich veľmi náročné a zaujímavé "trojfázové" skladby prinášame dnes pre našich riešiteľov:


Skladba č. 11Ing. Jozef Taraba

3. čestné uznanie

Mem. Petrova C 31.12.1974

Mat 2. ťahom (16–6)


Skladba č. 12Ing. Juraj Brabec

1. pochvalná zmienka

Mem. Petrova C 31.12.1974

Mat 2. ťahom (13–13)Kontrolná notácia. č. 11: b. Ka3 Db4 Va5 Ve1 Sd4 Sh7 Jb8 Je2 Pa4 b3 c3 f5 f6 g2 g3 g5 (16 kameňov), č. Kd5 Dc5 Jh5 Pd6 e6 f7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 12: b. Kf8 Df5 Vb6 Vc3 Sc7 Sf3 Je2 Jf2 Pa4 a5 b3 d6 e3 (13), č. Kc5 Da1 Vd1 Vg1 Sa6 Se5 Jc4 Jf1 Pb4 d7 f6 g4 g5 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. V prvej úlohe si treba všimnúť zdanlivé hry 1...D:a5, Ke4 2. Db7, Jf4 mat, zvodnosť 1.Sg1? (aké varianty?) a porovnať tento "iluzórny" obsah so skutočným. Druhá dvojťažka má zdanlivé hry po 1...Jd2, Vd6, Vd4 a zvodnosť 1.Dd3? – Riešenie oboch problémov pošlite do 14 dní na adresu redakcie ŠTARTU, Vajnorská 100, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.

Riešenie problému č. 1 (Havel): 1.Dd8 hrozí 2.Dd4 mat, 1...S:b7 2.Da5 mat, 1...Sc7 2.b8D mat. Tri modelové maty, z toho dva s väzbou strelca.

Riešenie problému č. 2 (Kubbeľ): 1.Vf7 tempo, 1...Jd7 (J:f7) 2.b8D mat, 1...Kb8 2.Jc6 mat, 1...Kb6 2.Sg1 mat. Obsahove veľmi podobné číslu 1, ale krajšie o dve voľné polia čierneho kráľa.

Ceny za riešenie vyhrávajú: Ján Sýkora, Michalovská 9, 040 01 Košice, Vojtech Škula, Fučíkova 129, 934 01 Levice a Miroslav Valach, Zápotockého 791, 377 01 Jindřichúv Hradec. (Požiadavku niekoľkých riešiteľov, najmä z ČSR, predĺžiť zasielaciu lehotu riešení, oddnes uvádzame do praxe.)


Vzad <<  >> Vpred