Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(10.11.1975)Skladba č. 13Juraj Šťastný (Zvolen)

Originál

Mat 2. ťahom (10–9)


Skladba č. 14Zdenko Hrica (Malacky)

Originál

Mat 2. ťahom (7–9)Dnes uverejňujeme prvé originálne skladby našich autorov. Veríme, že sa budú páčiť a že prilákajú k spolupráci s našou rubrikou aj ďalších slovenských a českých šachových skladateľov. – Riešenie oboch problémov pošlite do 14 dní na adresu redakcie ŠTARTU, Fučíkova 10, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu. (Kontrolná notácia. č. 13: b. Ka4 Dc4 Vh8 Sa8 Se7 Ja3 Jh6 Pe3 f5 h7 (10 kameňov), č. Ke5 Vf2 Vg4 Sa7 Sb1 Je2 Pb3 c3 c5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 14: b. Kb5 Dh2 Sb4 Se4 Jc4 Pa2 f3 (7), č. Kd4 Vc2 Vg7 Sf6 Ja1 Pe3 e7 f7 g6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Bieli pešiaci postupujú na diagramoch zásadne zdola nahor.)

Riešenie problému č. 3 (Pituk): Keby začínal čierny, po každom ťahu dostane ihneď mat: 1...d5 2.Dd3 mat, 1...e:d4 2.Dc6 mat. Takýmto pozíciám sa hovorí "Biely na ťahu". Zaujímavé a cenné je však najmä to, že vyčkávací úvodník nejestvuje a v riešení 1.e3! (tempo) sa obidva maty zo "zdanlivých" hier zamenia: 1...d5 2.Dc2 mat, 1...e:d4 2.D:d4 mat. Podľa odbornej terminológie ide o zámenu dvoch matov.

Riešenie problému č. 4 (Ančin): Zdanlivá hra 1...V:e8 2.Sc7+ Kc8 3.Jd6 mat, riešenie 1.Jd4 Je4 (hrozí) 2.Sd7 J:d6 3.Je6 mat, 1...V:e8 2.Jc6+ Kc8 3.Vc7 mat, 1...Vc8 2.Je6+ Ke8 3.Ve7 mat (1...Vg8 2.V:g8 atď.). Tentoraz zámena iba jedného matu (resp. celého variantu), čo je však osobitne hodnotné, všetky štyri maty sú modelové (každé pole okolo kráľa kryté jediným spôsobom, na mate sa zúčastňujú všetky biele figúry) a pritom vo dvojiciach spríbuznené polohou kameňov, čiže "echové".

(Mená vyhrávajúcich riešiteľov uverejníme v nasledujúcej rubrike.)


Vzad <<  >> Vpred