Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(17.11.1975)Skladba č. 15Josef Kling

Chess Euclid 1849

Mat 2. ťahom (5–4)


Skladba č. 16Štefan Blunár (Zvolen)

Originál

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia. č. 15: b. Ka3 Vg7 Sd1 Sd4 Pg2 (5 kameňov), č. Kd5 Dh1 Vh8 Pf4 (4 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 16: b. Kc1 Dd7 Sg3 Jc4 Jd4 (5), č. Kb4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Na priame, ale aj nepriame želanie našich čitateľov venujeme dnešnú rubriku jedinému "problému": ako správne zapisovať ťahy a celé riešenia problémov.

Každý kameň je označený veľkým písmenom (Kráľ, Dáma, Veža, Strelec, Jazdec, Pešiak) a každé pole na šachovnici malým písmenom a číslom, čo každý ľahko pochopí, keď sa pozrie na diagram č. 15. Tam stojí biely kráľ na a3 (Ka3), veža na g7 (Vg7) atď. Dôležité však je, že symbol Ka3 znamená aj ťah kráľom na pole a3 (prirodzene, takýto ťah na našom diagrame nie je možný). Branie kameňa označujeme dvojbodkou, napr. D:d1 značí, že dáma berie kameň stojaci na d1, šach krížikom, napr. Sb3+, malú rošádu 0-0 a veľkú rošádu 0-0-0. Pri zaznamenávaní ťahov pešiakmi písmeno P vynecháme, teda g4 označuje ťah pešiakom na g4; f:g3 e. p. branie pešiaka g4 mimochodom (en passant) a napokon b1D premenu pešiaka b2 na dámu. Aby nevzniklo nedorozumenie, napíšeme napr. Jbc3 v tom prípade, ak na c3 môžu ťahať dvaja jazdci rovnakej farby, pričom jeden z nich stoji na b-stĺpci.

Pod diagramom je stručne zapísaná výzva, ktorá presne znamená: Biely začne, snaží sa matovať čo najskôr, ale aj pri najlepšej obrane dá čiernemu kráľovi mat svojim druhým ťahom. Platí pritom konvencia, že bieli pešiaci na diagrame postupujú zdola nahor.

Riešenie nášho 126 rokov starého problému nie je ťažké: 1.Vd7+, čierny má štyri rozličné odpovede a po každej z nich dostane iný mat – takto vznikajú štyri tzv. varianty: 1...Kc6 2.Sa4 mat, 1...Ke6 2.Sg4 mat, 1...Kc4 2.Se2 mat, 1...Ke4 2.Sc2 mat. Teda pred ťahom bieleho je uvedené jeho poradové číslo s bodkou, ak ide o ťah čierneho, sú za číslom 3 bodky.

Klingov problém je prvou dvojťažkou v histórii, kde čierny kráľ ťahá na všetky štyri diagonálne polia. A teraz s chuťou do dvojťažky č. 16 od mladého zvolenského skladateľa, ktorý teraz študuje v Martine. Jej riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred