Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(24.11.1975)Skladba č. 17Ivan Jelenčík (Brezno)

Originál

Mat 2. ťahom (5–4)


Skladba č. 18Ján Golha (Lúčnica)

Originál

Mat 2. ťahom (8–9)Ďalšie dva originály mladých autorov (mimochodom, Lúčnica je obec v Nitrianskom okrese) spracúvajú výrazné kombinačné idey. Ich riešenia pošlite do 14 dní na adresu redakcie ŠTART-u, Vajnorská 100, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.

Kontrolná notácia. č. 17: b. Kb7 Dg2 Ve4 Se8 Pa6 (5 kameňov), č. Ka5 Sb4 Jc3 Pa3 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 18: b. Kh6 Va4 Ve8 Sd5 Sg7 Jg6 Jh5 Ph3 (8), č. Kf5 Df2 Vc8 Ve3 Sd6 Pd3 e7 f3 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ceny za riešenie problémov č. 3 a 4 vyhrávajú: Michal Gajdoš, 094 15 Zamutov 52, okr. Vranov n. Topľou, Vladimír Medviď, 067 51 Palota a Eva Poláková, Mestská 1, 801 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 5 (Mlynka): 1.V:h5 tempo, 1...S:h3 2.Vg4 mat, 1...S:f1 2.Ve2 mat, 1...S:e4 2.S:e4 mat, 1...Sf3 2.D:f3 mat. Dobrý riešiteľ si však podrobne preanalyzuje aj tri zvodnosti 1.Vh4? Se4!, 1.Vg5? h4!, 1.Vg4? h4 (h:g4)! a všimne si zámeny matov po hlavných obranách 1...S:h3 a 1...S:f1. Je to veľmi zaujímavá úloha na tému tzv. polobaterie (S–V–V–č. K.).

Riešenie problému č. 6 (Valuška): Po jedinom ťahu čierneho zo základného postavenia je pripravené matové pokračovanie 1...K:b2 2.Ja4+ Kc2 3.Vc3 mat. Biely je však v nevýhode z ťahu a situáciu vyrieši veľmi nečakane: 1.Va4! a teraz po 1...K:b2 ide ináč 2.Kd2 Kb3 3.Vb1 mat a po 1...Kc3 (Kb3) 2.0-0-0! Kb3 (Kc3) 3.Vd3 mat. Na možnosť rošády mnoho riešiteľov pozabudlo a domnievalo sa preto, že trojťažka je neriešiteľná...


Vzad <<  >> Vpred