Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(1.12.1975)Skladba č. 19Pavol Červenka (Šenkvice)

Originál

Mat 2. ťahom (5–2)


Skladba č. 20Michal Žugec (Nemecká)

Originál

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: č. 19: b. Kb2 Df2 Se6 Sg7 Pc2 (5 kameňov), č. Ke4 Je7 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 20: b. Kg8 Vb5 Vd2 Se8 Jd6 (5), č. Kh6 Sa6 Je3 Jg5 Ph3 (5), biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Skladba, ktorá obsahuje najviac sedem kameňov (bielych a čiernych spolu), nazýva sa miniatúrka. Tak teda miniatúrka č. 19 sa bude páčiť aj bez komentára. Druhá dvojťažka však potrebuje isté vysvetlenie: obsahuje totiž zvodnosť 1.Vd4? s hrozbou 2.Vh4 mat a variantmi po 1...Jf5, Jg4, Jg3, Je4. Otázka znie, ako sa od nej odlišuje riešenie. Svoje názory, ako aj riešenia oboch problémov pošlite do 14 dní na adresu redakcie ŠTARTU, Vajnorská ul. 100, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.

Ceny za riešenia problémov č. 5 a 6 vyhrávajú: Samuel Brnák, 935 03 Bátovce 97, Štefan Ďurnik, VVVTŠ/ZV, 036 34 Martin a Milan Podoba, Palárikova 1305, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie problému č. 7 (Lačný): Posledná veta komentára k problémom č. 7 a 8 bola pre nedostatok miesta skrátená a mala znieť takto: Čo do obsahu najhodnotnejším je azda metodický list č. 4 "Cyklická zámena hier", venovaný téme, ktorá najviac preslávila slovenských šachových skladateľov, ale najmä jej "vynálezcu", Ľudovíta Lačného. – O čo v tejto téme ide? Pred úvodníkom (keby začínal čierny) sú na tri ťahy čierneho pripravené maty: 1...Kd5 2.V:e5 mat, 1...Kd3 2.Jf4 mat, 1...Jc4~ 2.V:e3 mat (navyše aj na posledný ťah 1...Jb2~ 2.D:c4 mat). Po úvodníku 1.Db5 v tempovej pozícii sa však vzájomné poradie obrán a matov cyklicky posunie: 1...Kd5 2.Jf4 mat, 1...Kd3 2.V:e3 mat, 1...Jc4~ 2.V:e5 mat. Formálna podstata cyklickej zámeny hier je jednoduchá, celú krásu a konštrukčnú obťažnosť témy však treba hľadať v motivácii ťahov čierneho, a najmä úvodníka. Kto chce problém celkom pochopiť, bez motivačného rozboru sa nezaobíde.


Vzad <<  >> Vpred