Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(12.1.1976)Skladba č. 21Štefan Sovík

I.-II. cena e. a.

Šachové umenie 1973

Mat 2. ťahom (8–7)

 


Skladba č. 22Ing. Ladislav Salai st.

III. cena

Šachové umenie 1973

Mat 2. ťahom (12–9)

(pozri text)Kontrolná notácia: č. 21: b. Ka1 Dd1 Va6 Vf7 Sa3 Sc6 Jg6 Jh6 (8 kameňov), č. Ke6 Ve2 Sa2 Sd2 Jb8 Pc3 Pf3 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 22: b. Kh8 Dd7 Vf5 Sa7 Sa2 Jd8 Jd1 Pb5 Pd3 Pe5 Pe2 Ph2 (12), č. Kd4 Dh6 Va6 Sd6 Jc5 Jd5 Pg7 Pg5 Ph7 (9), biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

V malej galérii reprodukcii slovenských šachových skladateľov dnes pokračujeme dvoma výbornými dvojťažkami. Š. Sovík zo Semerova (okr. Nové Zámky) spracoval v mimoriadne podarenej forme trojfázovú kombinovanú zámenu hier: zdanlivé varianty 1...S:h6, Sd5 2.Sd5, Sd7 mat, zvodnosť 1.Va5? a riešenie. Ing. L. Salai z Martina má tiež tri fázy, ale rozložené do troch pozícii: osobitne treba riešiť dvojťažku na diagrame, potom po premiestnení Ph2 na b2 a nakoniec s týmto pešiakom na f2.

Riešenie pošlite do 14 dní na adresu redakcie Štartu, Vajnorská 100, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.

Riešenie problému č. 8 (Lačný): Zdanlivé hry 1...Kd3, Jb3, Kd5, Jb5 2.Je5, S:b3, J:e3, S:b5 mat, 1.Je2 hrozí 2.Db4 mat a poradie matov sa cyklicky vymení: 2.Sb5, Je5, Sb3, J:e3 mat. Dielo historického významu: vôbec prvá cyklická zámena štyroch hier!

Ceny za riešenia problémov č. 7 a 8 vyhrávajú: Marián Červenka, Poľná 13, 900 81 Šenkvice, Ladislav Kováč, Mliečno 24, 931 01 p. Šamorín a Vladimír Sedlák, Vardasova 3/427, 736 01 Havířov.

Riešenie problému č. 9 (Jelínek): 1.Jd4 hrozí 2.Jb3+ c:b3+ 3.a:b3 mat, 1...Vc7 2.Kc1 3.Jc2 mat, 1...Vc6 2.a4 D:d4 3.a:b5 mat, 1...Vh6 2.Jb3+ c:b3 3.a:b3 mat, 1...V:a6 2.V:a6 c3 3.Jb3 mat. Sokolenko má veľmi dobrý úvodník a je technicky dokonalejší, u Jelínka zas pekne pôsobí skryté prerušovanie strelcov. Rôzni rozhodcovia by mali na tieto otázky rôzne názory.


Vzad <<  >> Vpred