Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(29.9.1975)Podľa šachovej terminológie "originál" je definovaný ako problém uverejnený prvý raz a "reprodukcia" je problém uverejnený opätovne. Dosiaľ sme v našej rubrike uverejňovali len reprodukcie, ale dnes prichádza k slovu prvý, aspoň do určitej miery, originál. Poslal nám ho významný moskovský šachový skladateľ, historik a teoretik, Jevgenij Umnov a v sprievodnom liste napísal doslova toto: "L. Sokolenko – to je pseudonym známeho skladateľa, ktorý si neželá, aby bol uvedený ako autor podobných neveľkých skladieb." Trojťažka bola zložená ako "konštrukčná štúdia" k skladbe českého autora Františka Jelínka a nesie preto aj jeho meno. Je to teda akýsi polooriginál, ale to neuberá na jeho hodnote. Naopak, pre riešiteľov bude práve zaujímavé porovnať ho s pôvodnou Jelínkovou trojťažkou, vystihnúť rozdiel a prípadne aj napísať, ktorú z týchto dvoch skladieb pokladajú za lepšiu a prečo.


 

Skladba č. 9František Jelínek

Národní politika 16.6.1937

Mat 3. ťahom (5–12)


Skladba č. 10L. Sokolenko

(podľa F. Jelínka)

Originál

Mat 3. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: č. 9: b. Kc2 Va6 Je2 Pa2 b4 (5 kameňov), č. Ka1 Dg7 Vf6 Vf7 Sb8 Se8 Pa7 b5 b6 c4 f5 g5 (12 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, č. 10: b. Kc1 Va3 Jd4 Pa2 a6 b4 d2 (7), č. Ka1 Vc6 Pb5 c4 d3 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Riešenie oboch problémov pošlite do 10 dní na adresu redakcie Štartu, Fučíkova 10, 893 44 Bratislava. Niekoľkým vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred