Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(1.9.1975)Pri súčasnom a trvalom nedostatku kompozičnej literatúry je chvályhodná agilná činnosť Sekcie kompozičného šachu Šachového zväzu SÚV ČSZTV. Prostredníctvom Vedecko-metodického oddelenia vydala sekcia od r. 1969 už sedem čísiel metodických listov kompozičného šachu. Tri z nich (č. 1, 3, 4) sú venované najobľúbenejšiemu odvetviu šachových problémov na Slovensku – novostrategickej dvojťažke, jedno (č. 2) začínajúcim skladateľom, ďalšie (č. 5) tvorbe nestora slovenských autorov, majstra športu Alexandra Pituka a posledné dve (č. 6, 7) výsledkom slovenských kompozičných súťaží. V prípravnom štádiu je č. 8, ktoré bude obsahovať množstvo materiálu o vývoji slovenského kompozičného šachu po oslobodení a v perspektívnom pláne sa ráta s vydaním zbierky slovenských štúdií, tvorby Ľudovíta Lačného a Andreja Ančina a ďalších metodických materiálov.

Z cyklickej zámeny hier Ľudovíta Lačného sú dva dnešné problémy.


Skladba č. 7Ľudovít Lačný

I. cena

Čs. šach 1955

Mat 2. ťahom (13-10)


Skladba č. 8Ľudovít Lačný

II. cena

Magyar Sakkélet 1955

Mat 2. ťahom (10-12)Kontrolná notácia. č. 7: b. Kc7 Db3 Vg3 Vg5 Sc1 Sh7 Jg6 Pa4 c3 c5 d6 f2 h5 (13 kameňov), č. Ke4 Jb2 Jc4 Pa5 c2 d7 e3 e5 g4 g7 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 8: b. Kh1 Dh8 Vd1 Vd7 Sa4 Sc5 Jd4 Jg4 Pb4 e6 (10), č. Kc4 Dc7 Vc2 Vc6 Sc1 Jd2 Jd6 Pc3 e3 e4 f3 f5 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Nevyhnutne si treba všimnúť aj maty, ktoré vychádzajú po úvodných ťahoch čierneho – v č. 7 tri a v č. 8 štyri.

Riešenia oboch problémov pošlite do 10 dní na adresu redakcie Štartu, Fučíkova 14, 893 44 Bratislava, Niekoľkým vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred