Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(25.8.1975)Sekcia kompozičného šachu Šachového zväzu v spolupráci s Vedecko-metodickým oddelením SÚV ČSZTV vydala nedávno 36-stranovú brožúrku s výsledkom majstrovstiev Slovenska 1964-69 v skladaní šachových problémov. Je v nej 112 najlepších skladieb z uvedeného obdobia a úplne bodové výsledky všetkých oddelení. Tak sme sa dozvedeli, že vo dvojťažkách zvíťazil Ján Valuška zo Zvolena, v trojťažkách Andrej Ančin z Komárna, v mnoťažkách Stanislav Vokál z Prešova, v štúdiách Ján Tazberík z Bernolákova a v exproblémoch Bedrich Formánek z Bratislavy. Podľa celkového hodnotenia všetkých piatich oddelení obsadil prvé miesto s veľkým náskokom Ján Valuška pred Karolom Mlynkom zo Zlatých Moraviec.

Do dnešnej rubriky sme z brožúrky vybrali dve skladby týchto víťazov, ktoré sú zároveň problémami s najmenším počtom kameňov vo svojich oddeleniach.


Skladba č. 5Karol Mlynka

I. cena

Ľud 1964

Mat 2. ťahom (7–3)


Skladba č. 6Ján Valuška

III. cena

Smena 1964

Mat 3. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: č. 5: b. Ka4 Dd1 Vd5 Ve4 Sa8 Jf1 Jh3 (7 kameňov), č. Kh1 Sg2 Ph5 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 6: b. Ke1 Va1 Va3 Jb2 Jb6 Pf2 (6), č. Kc2 Pf3 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Kto chce tieto problémy nielen vyriešiť, ale aj dobre pochopiť, všimne si iste viac ako iba varianty po úvodníku. Vo dvojťažke si musí vybrať zo štyroch zdanlivo rovnocenných ťahov veží a v trojťažke objaviť zdanlivú hru po 1...K:b2 (keby začínal čierny) a zvodnosť 1.V1a2? – riešenie bude pre mnohých riešiteľov iste veľkým prekvapením.

Riešenie oboch problémov pošlite do 10 dní na adresu redakcie Štartu, Fučíkova 14, 893 44 Bratislava. Niekoľkým vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred