Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(18.8.1975)Na Slovensku žije vyše 250 šachových skladateľov a z nich azda 90 možno pokladať za činných. Prirodzene, riešiteľov je oveľa viac – takých, čo svoje riešenia do rozličných rubrík zaslali, by sme dnes narátali okolo 3000, ale koľkí si sadnú k šachovnici, problém vyriešia, ale písať sa im nechce... Existuje vôbec šachista, ktorý sa ešte nepokúsil vyriešiť ani jednu šachovú úlohu?

Spolu s rastom počtu riešiteľov a skladateľov rastie aj úroveň nášho kompozičného šachu. Slovenskí autori získavajú ceny v medzinárodných súťažiach a pričiňujú sa o to, že ČSSR ani po úmrtí väčšiny predstaviteľov českej školy nestratila svoje svetové postavenie.

Do dnešnej rubriky sme vybrali po jednej skladbe od predstaviteľov našej najstaršej skladateľskej generácie: 70-ročného Alexandra Pituka z Banskej Štiavnice (majstra športu a dvojnásobného majstra Československa vo dvojťažkách) a 65-ročného Andreja Ančina z Komárna (majstra ČSSR v trojťažkách). Z ich tvorby sa učili všetci mladší a môžu sa teraz poučiť aj naši riešitelia:


 

Skladba č. 3Alexander Pituk

Práca 19.9.1948

Mat 2. ťahom (4–3)


Skladba č. 4Andrej Ančin

2. čestné uznanie

Čs. šach 1961

Mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: č. 3: b. Ka4 De4 Sd4 Pe2 (4 kamene), č. Kc4 Pd6 e5 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 4: b. Kh4 Vg7 Sd6 Se8 Jb5 (5), č. Kd8 Va8 Vh8 Jf2 Pa7 h7 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Všimnite si, že na každý ťah čierneho vo dvojťažke je pripravený mat – a v trojťažke je pripravený variant 1...V:e8 2.Sc7+ Kc8 3.Jd6 mat. Ale po úvodníkoch to bude iné!

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie ŠTARTU, Fučíkova 14, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred