Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(28.7.1975)"Kto chce mať pôžitok z krásy šachových kombinácií, z prekvapujúcich ťahov, z vtipných konštrukcií, z čistoty matov, kto sa chce stať šachovým labužníkom, zameria svoju pozornosť na šachové problémy, na dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, pomocné maty, samomaty, stane sa šachovým riešiteľom alebo skladateľom, či aspoň obdivovateľom kompozičného šachu." Týmito slovami uvádza vydavateľstvo Olympia knihu ABECEDA ŠACHOVÉHO PROBLÉMU, ktorú kolektív autorov vydal r. 1973. Dnes je už takmer rozobraná.

Veľký záujem o kompozičnú literatúru, ako aj stále rastúci počet šachových riešiteľov a skladateľov svedčia o tom, že kompozičný šach sa u nás už rozšíril.

Aby sme túto záľubu podporili aj medzi našimi čitateľmi a zároveň dali skladateľom ďalšiu možnosť publikovať svoje práce, otvárame aj v našom časopise malú rubriku kompozičného šachu. Budeme v nej uverejňovať dvojťažky, trojťažky a občas aj iné problémy – a budeme očakávať od čitateľov, že nám ich riešenie aj pošlú. Spočiatku sa venujeme najmä reprodukovaným problémom, iste však na seba nedajú dlho čakať naši autori s vlastnými dielami. A nie je vylúčené, že neskôr vypíšeme skladateľské súťaže.

Na začiatok dve vtipné dvojťažky slávnych autorov: českého Miroslava Havla a ruského (neskôr sovietskeho) Leonida Kubbeľa:


Skladba č. 1Miroslav Havel

6229 Tidskrift för Schack 4.-5. 1921

Mat 2. ťahom (4–4)


Skladba č. 2Leonid I. Kubbeľ

Golos Moskvi 1911

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia. č. 1: b. Kb3 Da5 Ve7 Pb7 (4 kamene), č. Ka7 Sa6 Sb8 Pb5 (4 kamene), č. 2: b. Ka4 Vf6 Sh2 Jb4 Pb7 (5), č. Ka7 Je5 (2). V oboch pozíciách biely (ktorého pešiaci postupujú na diagramoch zdola nahor) začne a po každej obrane čierneho dá nasledujúcim ťahom mat.

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie ŠTARTU, Fučíkova 14, 893 44 Bratislava. Niekoľkým vyžrebovaným riešiteľom pošleme metodické listy sekcie kompozičného šachu – brožúrky, obsahujúce šachové skladby a obsiahly komentár.


Vzad <<  >> Vpred