Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(2.2.1976)Rozličné tematické súťaže kompozičného šachu priťahujú nielen domácich skladateľov, ale i mnohých významných zahraničných autorov. Dnes prinášame dve ukážky zo súťaže pre dvojťažky s maximálnym počtom desať kameňov. Pozoruhodná je najmä skladba nestora sovietskych skladateľov Grina Guľajeva i najlepšia skladba československého autora.


Skladba č. 23Alexandr Grin

I. cena

Hlas ľudu 1973

Mat 2. ťahom (6–4)


Skladba č. 24Milan Nemček

2. čestné uznanie

Hlas ľudu 1973

Mat 2. ťahom (6-4)Kontrolná notácia. č. 23: b. Ka4 Dd8 Vb5 Sb8 Pc7 d7 (6), č. Kc6 Sb7 Sg3 Jf7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, č. 24: b. Ka6 Dd2 Vd5 Sc5 Sg6 Jd7 (6), č. Ke6 Vf7 Sh8 Jg2 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie ŠTARTU, Vajnorská 100, 893 44 Bratislava. Trom vyžrebovaným riešiteľom pošleme brožúrky o kompozičnom šachu.

Ceny za riešenie problémov č. 9 a 10 vyhrávajú Ján Krivoš, Z. Nejedlého 4/2, 040 01 Košice, Bohumil Moravčík, Bystrický rad 1980, 960 01 Zvolen a žiak Jozef Střešinka, ul. J. Švermu 13–4, 971 01 Prievidza.

Riešenie problému č. 11 (Taraba): Zdanlivé hry 1...D:a5, Ke4 2.Db7, Jf4 mat, zvodnosť 1.Sg1? tempo, 1...D:a5, Ke5, e5 2.Dd4, Jf4, Vd1 mat, ale 1...e:f5! bez matu, riešenie: 1.f:e6! tempo, 1...D:a5, K:e6, f:e6 2.Dc4, Jf4, c4 mat. Mimoriadne bohatá a pestrá trojfázová dvojťažka s množstvom zaujímavých škodlivých aj novostrategických motívov.


Vzad <<  >> Vpred