Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

Vedie: Bedrich Formánek

(19.4.1976)Vzhľadom na niektoré zmeny v koncepcii nášho časopisu vynechávame rubriku kompozičného šachu. Všetkým riešiteľom a skladateľom ďakujeme za spoluprácu. - Na záver prinášame riešenia ostávajúcich problémov a mená vyžrebovaných riešiteľov, ktorým posielame brožúrky o kompozičnom šachu.


Riešenie problému č. 12 (Brabec): Zdanlivé hry 1...Jd2, V:d6, Vd4 2.Jd3, S:d6, e:d4 mat, zvodnosť 1.Dd3? hrozí 2.Je4 mat, 1...Jd2, S:d6+, Sd4 2.Dd5, S:d6, e:d4 mat, ale 1...f5!, riešenie 1.Vd3 hrozí 2.Je4 mat, 1...Jcd2, J:d6, Dd4 2.Vd5, S:d6, e:d4 mat.

Riešenie problému č. 13 (Šťastný): 1.Vd8 hrozí 2.Vd5 mat, 1...Jd4, Se4, Jf4, V:f5, S:f5, Vd4, V:c4+ 2.Dd5, De6, D:c3, J:g4, Jf7, h8D, J:c4 mat.

Riešenie problému č. 14 (Hrica): 1.S:e7 hrozí 2.S:f6 mat, 1...Kc3, Vb2+, S:e7 (Se5) 2.S:f6, D:b2, De5 mat.

Riešenie problému č. 16 (Blunár): 1.Jb2 tempo, 1...Ka3, Ka5, Kc3, Kc5 2.Da4, Db5, Se1, Dd6 mat.

Riešenie problému č. 17 (Jelenčík): 1.Dd2 hrozí 2.Dd8 mat, 1...Sb4~, Jd5, Jb5 2.Va4, Vc5, D:b4 mat.

Riešenie problému č. 18 (Golha): Pokusy 1.Se5? Dh4!, 1.Sd4? Ve5!, 1.Sf2? D:b2!, 1.Sa1? Db2!, riešenie 1.Sc3 hrozí 2.Jg7 mat, 1...Ve5, Se5, e5, V:c3, Dh4 2.V:f4, J:e7, Se6, Vf8, J:h4 mat.

Riešenie problému č. 19 (Červenka): 1.Sd7 tempo, 1...Kd5, Je7~, Jd5 2.Dd4, Sc6, Sf5 mat.

Riešenie problému č. 20 (Žugec): Zvodnosť 1.Vd4? hrozí 2.Vh4 mat, 1...Jf7! a riešenie 1.Vf2 hrozí 2.Vf6 mat, v oboch prípadoch 1...Jf5, Jg4, Jf3, Je4 2.J:f5, Jf5, Vh5, Vh5 mat.

Riešenie problému č. 21 (Sovík): Zdanlivé hry 1...S:h6, Sd5 2.Sd5, Sd7 mat, zvodnosť 1.Va5? hrozí 2.Jf8 mat, 1...Sd5, Jd7 2.S:d5, S:d7 mat, 1...S:h6!, riešenie 1.Vf5 hrozí 2.Jf8 mat, 1...S:h6, Jd7 2.Sd7, Sd5 mat.

Riešenie problému č. 22 (Salai): a) 1.e6 hrozí 2.V:d5 mat, 1...Jd5~, Jb6 2.S:c5, Jc6 mat, b) 1.Db7 hrozí 2.D:d5 mat, 2.De4, Jc6 mat, c) 1.Df7 hrozí 2.D:d5 mat, 2.Dc4, Jc6 mat.

Riešenie problému č. 23 (Grin): 1.De8 hrozí 2.d8D mat, 1...Sc8, Jd6, Kd6, Jd8, Je5 2.d:c8J, d8J, c8D, c:d8J, De6 mat.

Riešenie problému č. 24 (Nemček): Zdanlivé hry 1...Vf6, Sf6 2.Ve5, Sf5 mat, 1.Dg5 hrozí 2.Vd6 mat, 1...Vf6, Sf6 2.De5, Df5 mat.


VÝHERCI. Branislav GETTA (Ratkovo), Jozef NAGY (Lučenec), Artúr NANDRÁŽI (Kameňany), Zdenko HRICA (Malacky), Ján SKLADANÝ (Rimavská Sobota), Jozef TOMANIČKA (Dubnica nad Váhom), voj. Vladimír BURDAN (Líně), Ivan KRÁLIK (Nemšová), Stanislav ORECHOVSKÝ (Malacky), Vincent ČERNÁK (Šaľa), Jozef KYSUCKÝ (Malý Krtíš), Ján ŠOLTÝS (Liptovský Hrádok), Rudolf PŘIBYL (Brno), Štefan TODEL (Bratislava), Július FILO (Slovenská Ľupča), Peter PEKARČÍK (Spišská Nová Ves), Jozef PINTER (Bratislava), Milan JURKOVSKÝ (Spišské Podhradie), Ondrej MARAS (Vrakuňa) a Ján VALENČÍK (Myjava).


Vzad <<  >> Vpred