Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 5. 1990)


Problém č. 703

Miroslav Bílý

1. čestné uznanie

Chess Life 1989

Pomocný mat 3. ťahom

3 riešeniaKontrolná notácia: b. Ka7 Sg3 Jc1 Jd7 Pf4 (5), č. Ke4 Dh1 Va4 Vd8 Sb4 Sc8 Jf2 Jf5 Pa6 c3 e2 e7 g5 g7 h2 (15), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Riešenie: I. 1.Kf3 Jd3 2.Je4 Sf2 3.Dg2 Je5 mat, II. 1.Sd6 S:f2 2.K:f4 Je5 3.Ve4 Jd3 mat, III. 1.Ke3 Je5 2.Vd2 Jd3 3.De4 S:f2 mat. Všetky tri maty sú modelové (kráľovské polia zneprístupnené jediným spôsobom), pričom sa päťkrát využíva blokovanie poľa, raz zaclonenie veže a navyše treba spomenúť vtipnú determináciu poradí ťahov. V čom je však hlavná myšlienka? Ak to niekto nepostrehol: v cyklickom striedaní ťahov bieleho. Túto formálnu tému dnes obľubujú skladatelia takmer všetkých žánrov kompozičného šachu. O technickej náročnosti námetu svedčí použitie 15 čiernych kameňov, pričom čierny Sb4 vznikol premenou jediného chýbajúceho pešiaka (keďže pôvodný Sf8 musel byť braný na svojom poli...).

Známy český skladateľ pomocných matov Miroslav Bílý z Nýrska (na úpätí Šumavy) sa stal (podľa predbežného výsledku) majstrom ČSFR v oddelení "exoproblémov triedy A" (do ktorého patria pomocné maty, samomaty a iné skladby podľa pravidiel FIDE). Že sa vo svojom žánri skutočne vyzná, svedčí aj jeho zatiaľ posledný úspech na turnaji časopisu USA.


Vzad <<  >> Vpred