Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.1.2006)Skladba č. 338Giuseppe Brogi

IV. cena

Memoriál Ferrari 1976

Mat 2. ťahom (10-8)Kontrolná notácia: b. Kh2 Sf6 Jc3 Jc5 Pc6 d2 d4 f3 g2 g4 (10), č. Kf4 Da6 Sg8 Sh6 Ja3 Jh8 Pa5 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Známy taliansky šachový skladateľ Giuseppe Brogi (2. mája 1900 – 17. januára 1976) je autorom okolo 1100 skladieb, prevažne dvojťažiek a exoproblémov. V skladateľských súťažiach získal 58 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 3,5 bodu. Viedol niekoľko rubrík a napísal taliansku terminológiu kompozičného šachu (1959).

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Jc4 2.Jd3&Je2 mat, 1...Jf7 2.Jd5&Je6 mat, zvodnosť 1.J5e4? hrozí 2.Se5 mat, 1...Jc4, Jf7 2.Je2, Jd5 mat, 1...Db5!, riešenie 1.J3e4 hrozí 2.Se5 mat, 1...Jc4, Jf7 2.Jd3, Je6 mat. Duály v zdanlivých hrách sa vo zvodnosti a riešení "separujú".


Vzad <<  >> Vpred