Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.5.1992)


Problém č. 2539Ľ. Lačný

3. m. Slovensko – Lotyšsko

C 23.6.1991

Mat 2. ťahom


Problém č. 2540E. Klemanič

3. m. Slovensko – Lotyšsko

C 23.6.1991

Mat 3. ťahomProblém č. 2541J. Brabec

2. m. Slovensko – Lotyšsko

C 23.6.1991

Pomocný mat 2. ťahom, textEšte 13 bodov

Za tretie miesta získali autori v zápase s Lotyšskom po 4 body: v dvojťažke patrí do obsahu aj zvodnosť 1.D:f4? a v trojťažke dve zvodnosti 1.Db5?, 1.Df6? s tematickými vyvráteniami 1...Sd3!, 1...Vf4!. Päťbodový pomocný mat má tri rozvetvené riešenia, z ktorých jedno prezradíme: 1.S:f4 Da7 2.V:f5 Vg3 mat, 2.Sd3 Vg5 mat... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V prvých dvoch problémoch biely začne a dá mat druhým, resp. najneskôr tretím ťahom, v pomocnom mate začne čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú tri ťahy čierneho a po každom z nich dva druhé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenie problémov č. 2524 a 2525 vyhrávajú: žiačka Lenka Gavinová, Moravská 8/29, 052 01 Spišská Nová Ves, Peter Škoda, Starhradká 8, 851 05 Bratislava a Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 2530 (Lebloch): Zvodnosť 1.Sg7? tempo 1...Je4, Jd5 2.Ved5, Ve4 mat, 1...b:a5!, prvé riešenie 1.Vb4 tempo 1...Je4, Jd5 2.D:d3, V:c4 mat, druhé riešenie 1.Jf6 tempo 1...Je4, Jd5 2.V:e4, V:d5 mat. Namiesto ťahov 1...Je4, Jd5 možno väčšinou napísať 1...Jc5~, Je3~, okrem toho dvojťažka obsahuje netematické varianty 1...d7~, Vd3~, b:a5 2.Jc6, D:e3, S:c5 mat. Hlavnou myšlienkou je trojfázová zámena dvoch matov po uvedených obranách.

Riešenie problému č. 2531 (Vicén st.): 1.Sh1 hrozí 2.Dc5+ Ke6/Kf4 3.Dd5/Dg5 mat, 1...Ke6 2.De7+ Kf5 3.De4 mat, 1...Kf5 2.Df7+ Ke5/Kg4 3.Df6/Df3 mat, 1...Kf4 2.Dd4+ Kf5/Kg3 3.De4/Dh3 mat (1...Je3 2.D:e3+ Kf5/Kd6 3.De4/De7 mat). Známa séria echových modelových matov osviežená vynikajúcim úvodníkom, kde sa ukáže aj funkcia bieleho kráľa (aby nešlo 1.Sa8).

Riešenie problému č. 2532 (Klemanič): 1. zvodnosť 1.Vb5? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kc4, Jc6 2.Jde3, Se6 mat, 1...Jb3!, 2. zvodnosť 1.d4? hrozí 2.Jde3 mat, 1...Kc4, c:d4 2.Se6, D:d4 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Vc8 hrozí 2.Se6 mat, 1...Kc4, Vg6 2.Dd4, Jde3 mat. Cyklus matov ABC-BCA-CAB, pričom hrozbové maty a varianty po 1...Kc4 vytvárajú cyklický hrozbový paradox (uvedený ťah čierneho v jednej fáze znemožňuje, ale v inej práve umožňuje ten istý mat, a to všetko "do kruhu").


Riešiteľská súťaž

2. mája t. r. sa uskutočnila v klubovej miestnosti Slovana Bratislava (pri príležitosti turnaja v praktickom šachu) riešiteľská súťaž. Dve dvojťažky, 2 trojťažky, mnohoťažku a štúdiu najlepšie vyriešil P. Gvozdják (24 bodov/114 minút) pred P. Ábelom (21/103), J. Heinrichom (21/118), R. Dobiášom (19/117) a K. Rückschlossom (18/112), keď za celkový čas 120 minút bolo možné získať maximálne 30 bodov. Víťaz potvrdil svoju kvalifikáciu na majstrovstvá ČSFR v Brne 12.-14. júna t. r.

* Odkaz redakcie M. Krivossovi: V probléme č. 2524 1.D:h8? nevedie k cieľu pre 1...f4!. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred