Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.5.1992)


Prvé miesta jednotlivých oddelení zápasu Slovensko – Lotyšsko C 23.6.1991Problém č. 2532E. Klemanič

Mat 2. ťahom


Problém č. 2533Ľ. Lačný

Mat 3. ťahom 

Problém č. 2534L. Salai

Mat 11. ťahom

 


Problém č. 2535

Labai a Lehen

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaVíťazné skladby

Ako sme už napísali, medzinárodný zápas v kompozičnom šachu Slovensko – Lotyšsko sa skončil absolútnym víťazstvom našich skladateľov v pomere 64:21, ktorí v každom zo štyroch tematických oddelení obsadili všetky tri prvé miesta. Dnes uverejňujeme štvoricu skladieb, ktorým juhoslovanskí rozhodcovia priznali najvyššie ocenenie, spojené so ziskom 7 bodov. Dvojťažka mladého Emila Klemaniča z Košíc (nar. 18.5.1967) obsahuje zvodnosti 1.Vb5? a 1.d4?, pričom do tematického obsahu patria aj hrozbové maty. Už takmer 50 rokov aktívny Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom (nar. 8.12.1926) zapôsobil na rozhodcu cyklickým blokovaním polí (i keď trojťažka má krátku hrozbu). Jedenásťťažka z dielne martinského Ladislava Salaia (nar. 19.8.1934) – zložená v spolupráci s jeho synom (rovnakého mena) zo Žiliny – má okrem predpísaného "okružného" manévru bieleho strelca ostro pointovaný tretí ťah bieleho. Napokon "miešaná" dvojica Zoltán Labai (Milanovce, nar. 1.10.1942) a Ľudovít Lehen (Bratislava, nar. 3.6.1925) spracovala cyklickú tému kombinačne tak zaujímavo, že prísnemu rozhodcovi príliš nevadili ani odpočívajúce figúry v jednotlivých riešeniach.

Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V prvých troch problémoch biely začne a dá mat najneskôr druhým, tretím, resp. jedenástym ťahom, v č. 2535 začne čierny a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú tri rozličné prvé ťahy čierneho).

* Knihy za riešenie problémov č. 2520 a 2521 vyhrávajú: Juraj Lörinc, Ul. česko-slovenskej armády 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, žiak Kamil Ondriš, 053 03 Jablonov 219 a Marek Voško, Sibírska 13, 080 01 Prešov. – Problém č. 2520 vyriešila väčšina riešiteľov, takže za najvýstižnejší pokladáme komentár riešiteľa V. Jerza z Bratislavy: "Domnievam sa, že text k úlohe bol taký výstižný, že veľká väčšina riešiteľov intenciu autora pochopila". (-kh)


Vzad <<  >> Vpred