Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.6.1973)


Problém č. 589 – originál

Štefan Blunár, Banská Bystrica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 590 – originál

Milan Šeliga, Svit

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 589 biely Kf7 Dc1 Sd8 Se6 Jc3 Pf3 (6 kameňov), čierny Kd4 Sa6 Sb8 Pc5 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 590 b. Kc7 Dc1 Vd3 Se7 Sh7 Jg6 Jh8 Pb3 f6 (9), č. Kd5 Pb4 b5 c6 d4 d6 d7 e5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší talentovaný autor sa predstavuje prvotinou č. 589 – je zaujímavé, že úloha má veľmi peknú zvodnosť 1.Jd5?, hoci ju autor v riešení neuviedol a zrejme ani nezamýšľal. Druhá dvojťažka obsahuje už zamýšľané zvodnosti 1.De3? 1.Dh1+? 1.Jf8? a predstavuje podstatný kvalitatívny skok v tvorbe autora. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 582 (Džuppa) z 11. mája: 1.Vf7 hrozí 2.Jb7 mat, 1...Ve7, V:e4+, Jd7 2.D:e7, J:e4, V:d7 mat. Braniu kameňov sa treba pokiaľ možno vystríhať, lebo obyčajne nepôsobia veľmi esteticky – ďalšie úlohy autora však budú iste lepšie aj po tejto stránke.

Riešenie problému č. 583 (Ančin) z 11. mája: Tematické pokusy 1.Vd1? V:d7!, 1.Vg5? J:f2!, úvodník 1.Sg7 hrozí 2.Jc5+ S:c5 3.J:c3 mat, 1...V:b5 2.Vd1! d4 3.V:d4 mat, 1...V:d7 2.Vg5! d4 3.Ve5 mat (1...d4 2.D:b7 Kd5 3.D:c6 mat, 1...f6 2.Ve3+ Kf5 3.Sg6 mat, 1...Je5 2.Ve3+ Kf5 3.V:e5 mat). Výborná trojťažka s využitím tretinovej väzby v logickej forme.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme o dva týždne.

* Ako sme sa dozvedeli zo sovietskeho šachového týždenníka "64", po krátkej ťažkej chorobe zomrel v Moskve B. A. Sacharov, známy štúdiový skladateľ, prvý podpredseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, významný vedec, korešpondujúci člen Akadémie vied ZSSR a laureát Leninovej ceny.


Vzad <<  >> Vpred