Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 7. 1983)


Problém č. 408

Juraj Brabec a Ľudovít Lehen

Zvláštna cena

Hlas ľudu 1981

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 Db7 Vh5 Sb3 Sb4 Ja4 Je5 Jf2 Pb6 d2 e2 (11), č. Kd4 Dc8 Vg3 Vh8 Sb8 Sf1 Jc3 Pa6 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 399 vyhrávajú: Marián Čech z Trnavy, žiak Ladislav Dobeš z Vojnic, okr. Komárno a Milan Svrček z Vrútok.

Riešenie problému č. 405 (Mlynka): a) 1.Df4 hrozí 2.De4 mat, 1...Jbc5, Jac5 2.Dd4, Jc7 mat, b) 1.De3 hrozí 2.De4 mat, 1...Jac5, Jd6 2.D:c5, Dd4 mat, c) 1.De7 hrozí 2.De4 mat, 1...Jd6, Jbc5 2.J:c7, D:c5 mat. Navyše zvodníky v a) 1.De7? Jbc5!, 1.De3? Jac5!, b) 1.Df4? Jc5!, 1.De7? Jd6!, c) 1.De3? Jd6!, 1.Df4? Jc5!. Cyklická zámena účinných obrán proti zvodníkom, cyklická zámena úvodníkov so zvodníkmi a kolotočová zámena hier – podľa tohto komentára rozhodcu by sa už riešitelia mali vedieť zorientovať.

Osobitnú cenu v tom istom turnaji získala známa bratislavská dvojica za modernú hrozbovú dvojťažku s odvážnym použitím "technických" troch bielych jazdcov. Do tematického obsahu patria zvodnosti 1.Dc6? a 1.Df3?, pričom každá fáza obsahuje dva hlavné varianty.


Vzad <<  >> Vpred