Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 8. 1983)


Problém č. 411

Juraj Brabec

I. cena

SÚV ČSZTV C 30. 6. 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Df3 Vc4 Ve8 Sb5 Se5 Ja7 Jg8 Pf5 (9), č. Kd5 Sa1 Se4 Jd2 Pb6 g7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 402 vyhrávajú: Ján Derňár z Košíc, Csaba Fala zo Šiach a Andrej Radič z Levoče.

Riešenie problému č. 408 (Brabec a Lehen): 1. zvodnosť 1.Dc6? hrozí 2.Sc5 mat, 1...Vg5, Df5 2.S:c3, Dc5 mat (1...D:c6 2.J:c6 mat), 1...Sd6!, 2. zvodnosť 1.Df3? hrozí 2.e3 mat, 1...Vg5, Df5 2.De3, S:c3 mat (1...V:f3 2.J:f3 mat), 1...S:e2!, riešenie 1.Dg7 hrozí 2.Jc6, Jf3 mat, 1...Vg5, Df5 2.e3, Sc5 mat. Hrozbové paradoxy spojené s trojfázovou zámenou dvoch matov; škoda len, že bolo treba použiť tretieho bieleho jazdca.

Slovenskí šachoví skladatelia sa výborne uplatnili aj v nedávno rozhodnutom turnaji dvojťažiek, ktorý usporiadala Sekcia kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV. Za rozhodovania debutanta Petra Frolkoviča z Bratislavy získal prvú cenu Juraj Brabec, za skladbu, ktorej hlavnou ideou sú opäť hrozbové paradoxy nadviazané na obrany 1...S:e5 a 1...J:c4. Do úvahy treba vziať najprv dve zvodnosti dámou a potom ich obsah porovnať s variantmi riešenia.


Vzad <<  >> Vpred