Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 8. 1983)


Problém č. 414

Jozef Taraba

II. cena

SÚV ČSZTV C 30. 6. 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka4 Dg1 Vb6 Vc7 Se7 Sh3 Jb2 Jc8 Pb7 c2 e3 e4 f3 f6 g3 (15), č. Ke5 Db8 Vd2 Vg6 Sh2 Ja3 Jb3 Pa6 c3 d3 e6 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 406 a 407 vyhrávajú: Milan Bednár z Kurimy, okr. Bardejov, Ľuboš Kekely zo Žiliny, Ľuboš Janovský z Trenčína, Milan Svrček z Vrútok a Jan Vrábel z Chtelnice, okr. Trnava.

Riešenie problému č. 411 (Brabec): 1. zvodnosť 1.Df4? hrozí 2.Je7 mat, 1...S:e5 2.D:e5 mat, 1...J:c4! (1...S:f5 2.Sc6 mat), 2. zvodnosť 1.De2? hrozí 2.Sc6 mat, 1...J:c4 2.D:c4 mat, 1...S:e5! (1...Sd3 2.Je7 mat), riešenie 1.Da3 hrozí 2.Dd6 mat, 1...S:e5, J:c4 2.Je7, Sc6 mat. Hrozbové paradoxy a antiparadoxy (vzhľadom na obrany S:e5, J:c4) sú veľmi dobre doplnené variantovými matmi po ťahoch Se4. Výborná je aj konštrukcia.

Druhú cenu v tom istom turnaji získal v posledných rokoch mimoriadne úspešný Jozef Taraba dvojťažkou slovenskej školy – na tému cyklickej zámeny vzájomného priradenia zoslabujúcich motívov pokusov a škodlivých motívov v riešení. Napríklad po pokuse 1.c:d3? hrozí 2.f4 mat, vo vyvrátení 1...Vf2! sa využije zoslabenie blokovaním poľa d3, ktoré neumožní poškodenie zrušením napadnutia tohto poľa. Ktoré sú ďalšie dva pokusy?


Vzad <<  >> Vpred