Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 9. 1983)


Problém č. 417

Ján Dučák

III. cena

SÚV ČSZTV C 30. 6. 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 De8 Ve1 Vf6 Sg4 Sh2 Jb5 Je2 Pc2 h6 (10 kameňov), čierny Ke4 Vc6 Ve3 Sd5 Ja4 Jg5 Pb6 c3 c4 d6 e6 h3 h4 h7 (14 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 410 vyhrávajú: Samo Brnák z Bátoviec, Juraj Rudinský z Banskej Štiavnice a Stanislav Sloboda z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 414 (Taraba): 1. zvodnosť 1.c:d3? hrozí 2.f4 mat, 1...Vf2! (2.J:d3?), 2. zvodnosť 1.Vb4? hrozí 2.f4 mat, 1...g:f3! (2.V:e6?). 3. zvodnosť 1.Vc4? hrozí 2.f4 mat, 1...V:f6! (2.Sd6?), riešenie 1.Dg2 hrozí 2.f4 mat, 1...Vf2, g:f3, V:f6 2.J:d3, V:e6, Sd6 mat. V pokusoch sa biely oslabí blokovaním poľa d3, odchodom od e6 a otvorením línie č. dámy na d6, v riešení si čierny škodí postupne odchodom od d3, otvorením línie b. strelca na e6 a blokovaním f6.

Dosiaľ najväčší svoj kompozičný úspech dosiahol v tomto turnaji Ján Dučák z Kežmarku (nar. 24. 9. 1963), teraz študent VAAZ v Brne. Jeho tretia cena obsahuje zdanlivé hry po 1...e5, Jf3, zvodnosti 1.Dh8, V6f1, Dd7? a riešenie, pričom riešiteľ objaví nielen zámeny hier, ale aj moderné hrozbové témy.


Vzad <<  >> Vpred