Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(5.3.2008)Skladba č. 439Jurij Beľakin

1. čestné uznanie

Memoriál Čigorina 1950

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kh2 Dg3 Vh4 Sb3 Ja3 Jd8 Pe2 e4 (8), č. Kd4 Da8 Ve7 Sb1 Jh3 Pa6 c3 c5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Jurij Maximovič Beľakin (13.4.1921 – 1988) bol autorom okolo 150 skladieb rozličných žánrov, včítane štúdií. Osobitne sa venoval mnohoťažkám a exoskladbám, často v spoluautorstve s A. C. Kopninom. Získal veľa vyznamenaní na skladateľských súťažiach, v Albumoch FIDE dosiahol 4,2 bodu. Bol vedúcim známej rubriky v denníku "Na smenu!".

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...D:e4, V:e4, S:e4 2.Jc6, Je6, Jc2 mat, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.De3 mat, 1...D:e4, V:e4, S:e4 2.Dd6, De5, Dd3 mat. Inštruktívna zámena troch matov s využitím priväzovania troch čiernych figúr.


Vzad <<  >> Vpred