Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(27.2.2008)Skladba č. 438Vladimir Velikoslavskij

Zvláštna cena

Šachmaty v SSSR 1968

Mat 2. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kh7 Dc7 Vc4 Vg1 Sd1 Sf6 Jd4 Jd6 Pd2 e6 (10), č. Kf4 Dh1 Vb3 Sa8 Jd3 Pf5 g3 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Vladimir Viačeslavovič Velikoslavskij (nar. 5.1.1936) je autorom približne 40 skladieb, najmä dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal 30 vyznamenaní (včítane cien v medzinárodných a celoštátnych sovietskych turnajoch), v Albumoch FIDE dosiahol 3 body.

Riešenie šachovej skladby: 1.Dg7 hrozí 2.D:g3 mat, 1...Db7, Sg2 2.Jc6, Jf3 mat, 1...Vb7, g2 2.Jf3, Jc6 mat (1...Df3, Dg2 2.Je2, D:h6 mat). V prvej dvojici variantov diaľkové obrany a batériové maty, v druhej dvojici tie isté maty, ale po iných obranách. Veľmi originálny komplex.


Vzad <<  >> Vpred