Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(20.2.2008)Skladba č. 437Marsil Gafarov

V. cena

Na smenu! 1962

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Ke3 Dc8 Vd8 Sa8 Jd6 Je6 Pd2 f4 (8), č. Kd5 Vc3 Vh8 Sa1 Jc6 Pb4 c2 d3 f6 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný baškirsko-ruský šachový skladateľ Marsil Chalikovič Gafarov (1.1.1936 – 16.10.1975) bol autorom vyše 150 skladieb (dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek, pomocných matov aj samomatov). V skladateľských súťažiach (prakticky iba sovietskych) získal viac ako 100 cien, z toho 38 prvých, ale do Albumov FIDE svoje skladby neposielal, takže napriek vysokej úrovni tvorby ho v zahraničí poznali len veľmi málo.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Vc3~, Vc4, Vc5 2.S:c6, Je8, Jc7 mat, riešenie 1.Jf8! hrozí 2.Df5 mat, 1...Vc3~, Vc4, Vc5 2.D:c6, Je4, De6 mat (1...Kc5 2.Dc6 mat). Zámena troch matov po ľubovoľnom ťahu veže a jej dvoch predĺžených obranách.


Vzad <<  >> Vpred