Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(13.2.2008)Skladba č. 436Pavel Babič

V. cena

Celoštátny turnaj ZSSR 1952

Biely remizuje (3–4)Kontrolná notácia: b. Kc6 Sa8 Sh2 (3), č. Kg6 Sh8 Pb3 d5 (4), biely začne a vynúti remízu.

Ruský šachový skladateľ Pavel Babič (15. októbra 1907 – 1983) začal tvoriť vo veku 43 rokov a počas 33 rokov tvorby uverejnil približne 50 štúdií, z ktorých mnohé získali vyznamenania (z toho 9 prvých cien) v skladateľských súťažiach (v Albumoch FIDE dosiahol 4,2 bodu). Venoval sa prevažne klasickým námetom, ktorým dával modernú formu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Se5!! (na prvý pohľad neuveriteľná obeť) 1...S:e5 2.K:d5 Kf5 3.Sc6! b2 4.Sa4 b1D 5.Sc2+! D:c2 pat, 1...d4 2.S:d4 S:d4 3.Kd5 b2 4.K:d4 b1D 5.Se4+ remíza. V hlavnom variante modelový pat, vo vedľajšom, ale tiež cennom, dobytie dámy.


Vzad <<  >> Vpred