Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(6.2.2008)Skladba č. 435Savo Zlatič

3. miesto

Francúzsko-Juhoslávia 1955

Mat 2. ťahom (11–6)Kontrolná notácia: b. Ke3 Dg7 Vd6 Vf6 Se5 Sh3 Ja4 Pa6 a7 c6 d7 (11), č. Kc7 Ve8 Vh8 Sb7 Jf3 Pe7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Chorvátsky šachový skladateľ Savo Zlatič (12. júla 1912 – 8. decembra 2007) bol autorom približne 150 skladieb (dvojťažiek, trojťažiek, pomocných matov, retroskladieb a iných exoproblémov). V skladateľských súťažiach získal viac ako desať vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 4,5 bodu. V roku 1999 mu Svetová organizácia PCCC udelila titul čestného majstra kompozičného šachu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sc3! hrozí 2.Sa5 mat, 1...e:d6+, e:f6+, e6 2.d:e8D, d:e8J, d8D mat (1...Vh5, Kd8 2.d:e8J, Sa5 mat). Štyri varianty s premenou bieleho pešiaka, pričom úvodník umožní dva šachy bielemu kráľovi. Klasická strategická dvojťažka.


Vzad <<  >> Vpred