Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(12.3.2008)Skladba č. 440Nikolaj Glinskich

5. miesto

Súťaž družstiev ZSSR 1964

Mat 3. ťahom (7–12)Kontrolná notácia: b. Kf8 Db3 Vg2 Vg8 Sh8 Pe2 h2 (7), č. Kf4 Vc4 Vd3 Sb4 Sb7 Ja5 Pc5 c6 d4 e3 e4 f5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ruský šachový skladateľ Nikolaj Michajlovič Glinskich (nar. 1931) je autorom vyše 200 skladieb, prevažnou väčšinou trojťažiek, a to ako s modelovými matmi, tak aj strategických. V skladateľských súťažiach získal viac ako 20 cien, v Albumoch FIDE má 1 bod. Reprezentoval Sverdlovskú oblasť na majstrovstvách družstiev Sovietskeho zväzu, respektíve Ruskej federácie.

Riešenie šachovej skladby: 1.V8g6 hrozí 2.Ve6 a 3.Se5 mat, 1...Vd2 2.Vf2+ e:f2 3.Dg3 mat, 1...Vc2 2.V2g4+ f:g4 3.Df7 mat, 1...Sc8 2.Vh6! Se1 3.Db8 mat. Odstraňovanie dvoch čiernych kameňov, ktoré stoja v ceste bielej dámy na uskutočnenie matov.


Vzad <<  >> Vpred