Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(19.3.2008)Skladba č. 441Fedor Davidenko

III. cena

Šachmaty v SSSR 1983

Mat 4. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Ka7 Db8 Vb7 Sb3 Jd3 (5), č. Ka3 Df1 Sg6 Je3 Je8 Pa6 e2 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Ruský medzinárodný majster Fedor Vasilievič Davidenko (nar. 19.1.1952) je autorom okolo 200 skladieb rôznych druhov. Najlepšie tvorivé výsledky dosiahol v oblasti náročných viacvariantových mnohoťažiek. V skladateľských súťažiach získal desiatky vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 26,5 bodu. V roku 1987 sa stal majstrom ZSSR v oddelení mnohoťažiek.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sa4! hrozí (napr. po 1...S:d3) 2.Vb3+ Ka2 3.Va3+ K:a3 3.Db3 mat, 1...K:a4 2.Vb4+ Ka3 3.Va4+ K:a4 4.Db4 mat, 1...Dd1 2.Vb2! D:a4 3.Va2+ K:a2 4.Db2 mat. Vynikajúci úvodník a tri echové varianty s poschodovými echovými matmi, síce jednoduchými, ale modelovými.


Vzad <<  >> Vpred