Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(26.3.2008)Skladba č. 442Pentti Sola

II. cena

The Problemist 1931

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) čSg4, c) čVg4 (4–4)Kontrolná notácia: a) b. Kh7 Vc4 Sb5 Jg1 (4), č. Kd3 Jg4 Pc5 e3 (4), b) Jg4 nahradiť čiernym strelcom, c) čiernou vežou; vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom.

Fínsky šachový skladateľ Pentti Sola (28. mája 1907 – 8. apríla 1940) zložil okolo tisíc skladieb, ale iba asi polovicu z nich stihol uverejniť. Venoval sa prakticky všetkým žánrom kompozičného šachu, ale osobitne rád mal pomocné maty a rozličné exoskladby. V skladateľských súťažiach získal desiatky vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 8,7 bodu. Zomrel veľmi mladý po zranení v tzv. zimnej vojne medzi Fínskom a ZSSR.

Riešenie šachovej skladby: a) 1.Jf2 Jf3 2.Je4 V:c5 mat, b) 1.Sd1 Je2 2.Sc2 Vd4 mat, c) 1.Vg2 Jh3 2.Vd2 Jf4 mat. Blokovania troch polí čiernymi figúrami.


Vzad <<  >> Vpred