Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.4.2008)Skladba č. 443Vladimir Želtonožko

II. cena

Šachmatnaja kompozícia 1995

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia (4–5)Kontrolná notácia: b. Ke3 Vb1 Jb5 Pb2 (4), č. Kb3 Va1 Va3 Jc3 Pd6 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.

Ruský šachový skladateľ Vladimir Ivanovič Želtonožko (nar. 14. augusta 1942) je autorom (často spoluautorom) vyše 400 skladieb rozličných žánrov, ale najmä pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal viac ako 60 cien, z toho 20 prvých, v Albumoch FIDE dosiahol 5,5 bodu. Úspešný bol aj v súťažiach družstiev ZSSR, kde reprezentoval RSFSR. V poslednom období viedol známu rubriku v denníku "Na smenu!".

Riešenie šachovej skladby: I. 1.Kc4 b4 2.d5 Jd6 mat, II. 1.Va5 b:c3+ 2.Ka4 Vb4 mat, III. 1.Ka2 b3 2.d5 J:c3 mat, IV. 1.Kc2 b:a3 2.V:a3 J:a3 mat. Syntéza témy albino (všetky štyri ťahy pešiaka zo základnej pozície) s "hviezdou" čierneho kráľa (všetky štyri diagonálne ťahy kráľa).


Vzad <<  >> Vpred