Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(9.4.2008)Skladba č. 444Alexej Ivunin

III. cena

Šachmaty v SSSR 1969

Mat 4. ťahom (9–4)Kontrolná notácia: b. Ke8 Se4 Sh6 Jb7 Jd3 Pb3 b5 f2 f6 (9), č. Ke6 Pb6 f3 f7 (4), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Ruský šachový skladateľ Alexej Vsevolodovič Ivunin (nar. 10.9.1947) je autorom viac ako 350 skladieb, v prvom období najmä priamych matových úloh, neskôr prevažne viacťahových pomocných matov a samomatov. V skladateľských súťažiach získal vyše 35 prvých cien, v Albumoch FIDE dosiahol 7 bodov. V oddelení pomocných matov zvíťazil na 12. majstrovstvách Ruskej federácie.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sh7! tempo 1...Kd5 2.Sc1! Ke6(Kd4) 3.Sb2 Kd5 4.Jf4 mat, 1...K:f6 2.Jf4 Ke5 3.K:f7 Kd4 4.Sg7 mat. Výborný úvodník a ďalšie tiché ťahy bieleho vedú k dvom modelovým matom, ktorým sa hovorí zrkadlové (keď všetky polia okolo kráľa sú prázdne).


Vzad <<  >> Vpred