Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(16.4.2008)Skladba č. 445Valerij Kalašnikov

1. pochvala

Čerkaska pravda 1990

Biely vyhrá (5–4)Kontrolná notácia: b. Kb6 Sd1 Pa5 e4 h5 (5), č. Kc4 Se8 Pf5 h2 (4), biely začne a vynúti výhru.

Ruský šachový skladateľ Valerij Adoľfovič Kalašnikov (nar. 19. decembra 1961) uverejnil svoju prvotinu v roku 1989 a je autorom viac ako 20 štúdií. Na skladateľských súťažiach získal niekoľko vyznamenaní, v Albumoch FIDE publikoval jednu štúdiu ako spoluautor. Napriek nie rozsiahlej tvorbe dosiahol veľmi dobrú úroveň najmä pri spracovaní variantových, respektíve logických námetov.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sf3 S:h5! 2.Sh1! f4 3.a6 f3 4.a7 f2 5.a8D f1D 6.Da6+ a vyhrá, resp. 2...f:e4 3.a6 Sf7 4.S:e4 Sd5 5.S:d5+ K:d5 6.a7 h1D 7.a8D+ a vyhrá, navyše 3...e3 4.a7 e2 5.a8D e1D 6.Dd5+ Kc3 7.Da5+ a vyhrá. Trojnásobné dobytie čiernej dámy na rozličných poliach.


Vzad <<  >> Vpred