Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 8. 1988)


Problém č. 1266 – originál

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kb8, Dc2, Sd5, Sh6, Jb4 (5), č. Ke5, Jg6 (2), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Po dlhšej časovej pauze známy humensky skladateľ – riešiteľ opäť prispieva do nášho Šachového okienka. Ing. Anton Bidleň spracoval nestarnúcu tému pokusov na báze ekonomických matov. V krátkom časovom rozmedzí je to ďalšia miniatúrna skladba našej rubriky. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1260 (A. V. Slesarenko): Dve zdanlivé hry založené na samoblokovaní – 1...d:c4, d:e4 2.Vd6, Vd8 mat. Tematická zvodnosť 1.Je5? s hrozbou 2.D:d3 mat, 1...d:c4, d:e4, K:e4 2.V:c4, Vd6, D:g4 mat. Ale vyvracia 1...D:e4!. Rieši: 1.Jc5! s hrozbou 2.D:d3 mat, 1...d:c4, d:e4, K:c4 2.Vd8, Je6, Da4 mat. Vynikajúca interpretácia Zagorujkovej témy v spojení so zámenami matov. Výborné sú zvodník i úvodník (dávajú voľné pole) a v neposlednom rade aj vzdušná pozícia. Skladba bude zrejme ašpirovať na jedno z vyznamenaní ročného skladateľského turnaja. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Úspechy košických štúdiárov

Obrovským úspechom štúdiárov nášho mesta skončil sa turnaj Pravda-Tirnavia 1987, C. štúdie. Svoj primát medzi slovenskými štúdiármi potvrdil Michal Hlinka. Získal I. cenu, III. cenu, 1. čestné uznanie a zvláštne čestné uznanie. Čiže štyri z piatich najvyšších vyznamenaní. Medzi ne sa vklinil iba Ing. Oto Mihalčo s druhou cenou.

Spomedzi odmenených skladieb zvlášť vyniká I. cena, ktorú chceme priblížiť aj našim čitateľom. b. Kg4, Sh6, Ja2, Pd3, h3 (5), č. Kb5, Vc2, Sb2 (3) – biely začína a remizuje. Náročné riešenie vyzerá takto: 1.Sf8!! (ťažký ťah, ktorý pripravuje únik uväzneného jazdca) Sd4 (najsilnejšie) 2.Jb4 Vg2+ 3.Kh5! (jediný presný krok bieleho kráľa) Vf2! (ostro pointovaný ťah využívajúci priviazanosť strelca k bodu b4 a malú možnosť pohybu) 4.Sd6 (nestačí 4.Se7? pre 4...Sc3! 5.Sh4 Ve2 6.Jd5 Ve5+ s výhrou čierneho) 4...Sc3 5.Sg3 Vg2 6.Jd5 s napadnutím strelca vzniká remízová pozícia. Živý boj o uvoľnenie bieleho jazdca s kombinovaným napadaním čiernych a únikom bielych figúr.


Vzad <<  >> Vpred