Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 7. 1988)


Problém č. 1260 – originál

Anatolij Vasilievič Slesarenko, ZSSR

Mat 2. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kb2, Dd1, Vc6, Ve8, Ja4, Jg6, Pc4, Pe4 (8), č. Kd4, Dh7, Sd3, Ja1, Jg3, Pd5, e3, g4, g7, h2 (10), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Jedným z hlavných centier sovietskej kompozície je aj mesto Dubna. Odtiaľ pochádza autor i skladba, ktorú dnes uverejňujeme. Anatolij Vasilievič Slesarenko sa často zúčastňuje na súťažiach u nás. Jeho doménou sú hlavne dvojťažky. V tej dnešnej spracováva tému Zagorujko v spojení so zámenami matov. Všimnúť si treba dve zdanlivé hry 1...d:c4, d:e4, tematický zvodník a to všetko, pochopiteľne, porovnať s riešením. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1254 (S. Hudák): Väčšina riešiteľov si s touto prvotinou hravo poradila. Zdanlivú hru 1...e4 2.Da5 mat, nebolo taktiež ťažké nájsť. Rieši nápadný úvodník 1.Dh4!! s hrozbou 2.Dg4 mat. Totiž bolo hneď zrejmé, že čierneho kráľa nemožno pustiť na pole g5. Čierny má po úvodníku tri obrany 1...e4, g5, Jf6 2.D:f4, Dh7, D:f6 mat. Pri podrobnejšej analýze nájdeme v skladbe aj ďalšie dve zvodnosti: 1.Sb2? s hrozbou 2.D:e5 mat, 1...e4, g5 2.Da5, De4 mat, ale vyvracia 1...Kg5! a 1.S:f4? s dvoma hrozbami 2.De4, D:e5 mat, 1...e:f4, g5, Jf6 2.Da5, De4, D:e5 mat, ale 1...K:f4!. Tým sa novostrategický obsah práce rozšíri o ďalšiu zámenu matu i obrany. Kvalitná prvotina s jednou chybičkou krásy (úvodník berie jedno voľné pole čiernemu kráľovi). Predpoklady na ďalší rast autor rozhodne má a nové, kvalitnejšie skladby by nemali dať na seba dlho čakať. Za správne a úplné riešenia bolo možné získať maximálne 2 body.


Definitívny výsledok medzinárodnej skladateľskej súťaže – Východoslovenské noviny 1986 – oddelenie dvojťažky

K predbežnému výsledku uverejnenému 15. 1. 1968 nedošli v stanovenej lehote žiadne námietky, preto poradie zostáva nezmenené. Vyznamenania získali: ceny – A. Dombrovskis, V. Piľčenko, Ing. M. Križovenský a E. Klemanič, čestné uznania – A. Slesarenko, E. Klemanič a PhDr. L. Fuchs, pochvalné zmienky – M. Bednár, M. Henrych a J. Šatník.

Všetkým vyznamenaným srdečne blahoželáme a želáme mnoho ďalších tvorivých nápadov i vyznamenaní!


Definitívny výsledok medzinárodnej skladateľskej súťaže – Východoslovenské noviny 1986 – oddelenie exoproblémy

Ani k predbežnému výsledku tohto oddelenia, ktoré bolo publikované 12. 2. 1988 nedošli žiadne námietky. Stáva sa teda definitívnym. Nezmenené poradie vyznamenaných skladieb je teda takéto: ceny – RNDr. J. Štúň, V. Kotěšovec, V. Buňka, čestné uznania – J. Pintér, Ing. A. Bidleň a J. Fomičev, pochvalné zmienky – M. Bílý, I. Soroka a Ing. J. Holubec.

Aj vyznamenaným tohto oddelenia blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!


Vzad <<  >> Vpred