Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(1. 7. 1988)


Problém č. 1259 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (11–10)Kontrolná notácia: b. Kh8, Vc4, Sa5, Sh5, Ja2, Ja8, Pb3, c5, f2, f4, f6 (11), č. Kd5, Jc2, Je8, Pa7, c3, c6, d4, e4, e6, f5 (10), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Po sérií skladieb od zahraničných autorov opäť jedna domáca práca. Minulým problémom sme ukončili ďalšiu polročnú riešiteľskú súťaž. Tú novú otvárame úlohou východoslovenského skladateľa. Spracováva v nej variáciu na svoju obľúbenú tému zámien funkcií polí. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1253 (Š. Sovík): Zdanlivé hry: 1...J:c5 2.Vd4+ (A) V:d4 3.J:c5 (C) mat, 2...J:d4 3.Jd6 (B) mat, 1...V:c5 2.Jd+ (B), J5:d6 3.Vd4 (A) mat, 2...J7:d6 3.J:c5 (C) mat. Zvodnosť 1.Sd4? s hrozbou 2.J:g5 f:g5 3.Ve5 mat, 1...V:d4 2.Jd6+ 2...J7:d6 3.Jc5 (C) mat, 2...J5:d6 3.V:d4 (A) mat, 1...J:d4 2.Jc5+ (C) J:c5 3.Jd6 (B) mat, 2...V:c5 3.V:d4 (A) mat. Vyvracia však 1...Sc7!. Rieši správne 1.Sd6!! s hrozbou 2.J:g5+ f:g5 3.Ve5 mat, 1...J5:d6 2.Jc5+ (C) V:c5 3.Vd4 (A) mat, 2...J:c5 3.J:d6 (B) mat, 1...J7:d6 2.Vd4+ (A), J:d4 3.J:d6 (B) mat, 2...V:d4 3.Jc5(C) mat. Znamenitá moderná práca s bohatými trojfázovými zámenami. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Propozície riešiteľskej súťaže

Dnešným problémom začíname teda novú polročnú riešiteľskú súťaž, v ktorej budú riešiteľom predložené na riešenie originálne skladby ročných skladateľských turnajov nášho okienka i kvalitné reprodukcie. Riešenia sa bodujú podľa zaužívaných pravidiel t. j. za dvojťažku, trojťažku, mnohoťažku, štúdiu získa úspešný riešiteľ 2, 3, 4, 5 bodov. Tieto body budú priznané iba v prípade úplného riešenia. Za nájdenie vedľajšieho riešenia je možné získať toľko bodov ako za autorskú intenciu. Každý duál alebo neriešiteľnosť hodnotíme 1 bodom navyše. Taktiež aj za udanie nelegálnosti pozície. Po skončení súťaže budú knižne odmenení prví piati podľa zisku bodov a ďalší traja z tých, ktorí získali aspoň 50 % bodov. Pri zvlášť náročných skladbách sú pripravené knižné odmeny, aj pre riešiteľa, ktorý uvedie najpodrobnejšie riešenie tej-ktorej úlohy. Riešenie všetkých problémov treba zasielať najneskôr do 10 dní od vyjdenia Šachového okienka na adresu redakcie, po zaslaní riešenia už žiadne doplnky a opravy nie sú prípustné. Všetkým riešiteľom želáme mnoho úspechov a príjemných chvíľ strávených nad šachovnicou.


Vzad <<  >> Vpred