Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 5. 1988)


Problém č. 1253 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kg4, Vd3, Vf5, Sc5, Jc8, Je6, Pc3, e2 (8), č. Ke4, Vc4, Sd8, Jb5, Jb7, Pc6, d5, e3, f4, f6, g5, g7 (12), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Jeden z najlepších trojťažkárov u nás zaslal do našej rubriky pre neho v poslednom období typickú novostrategickú skladbu. Do jej obsahu patria najprv dve zdanlivé hry 1...J:c5, V:c5, tematická zvodnosť a s predošlým organicky späté riešenie. Zvlášť vtipný je mechanizmus umožňujúci originálne zámeny hier. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1247 (D. Müller): Skladba neobsahuje žiadny predúvodníkový obsah. Teda 1. riešenie: 1.De1! s hrozbou 2.D:c3 mat, 1...Jc6, Je6, Jf5 2.De4, Jgf3, Jhf3 mat. Navyše 1...Kd4 2.D:c3 mat. 2. riešenie: 1.Kc3! s hrozbou 2.Dd4 mat, 1...Jc6, Je6, Jf5 2.Dd5, Jf7, Jg6 mat. Čistá dvojfázová zámena troch matov. Z oboch riešení je určite lepšie (riešiteľsky i skladateľsky) to prvé. Jednak dáva úvodník jedno voľné pole a neberie pešiaka, ako je to v druhom. V oboch riešeniach nájdeme analogicky jedenkrát zaclonenie čierneho strelca a dvakrát blokovanie. Umne autor vyriešil problém rozlíšenia matov Jgf3-Jf7 a Jhf3-Jg6. V prvom riešení pri voľnom poli d4 a viazanom pešiakovi e4 idú iba väzbové maty Jgf3, Jhf3. V druhom sa využíva jednoduché blokovanie polí e6 a f5. Nevychádzajú predošlé maty pre brania pešiakom e4:f3. Pri pohľade na dve riešenia si zrejme každý skladateľ položil otázku, či nebolo možné jedno z nich eliminovať. Samozrejme, bolo, ale za cenu konštrukčných ústupkov. A myslíme si, že D. Müller správne zvolil formu dvoch riešení. Za správne obe riešenia bolo možné získať maximálne 4 body.


Kompozičné stretnutie

Presne o týždeň, t. j. 27. mája t. r., sa uskutoční ďalšie stretnutie priaznivcov šachových skladieb v klubovni TJ Slávia UPJŠ Košice na Medickej ulici č. 6 v Košiciach. Začiatok je o 17. hod. Na programe je informácia o majstrovstvách SSR v riešení v Šali a hlavne stav príprav na skladateľský zápas Východoslovenský kraj – Gorkovská oblasť. Zatiaľ sú dohodnuté tri oddelenia: 1. Dvojťažky (funkciu rozhodcu prevzal Ing. J. Brabec), 2. Trojťažky (rozhodcu určí sovietska strana), 3. Pomocné maty 2. ťahom (rozhodcom bude V. Kotěšovec). V súčasnosti sa rieši otázka predloženia tém a prípadného štvrtého oddelenia štúdií. Všetci záujemcovia o kompozičný šach sú na stretnutí srdečne vítaní.


Vzad <<  >> Vpred