Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 5. 1988)


Problém č. 1252 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 2. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Ke7, Vc4, Ve4, Sc3, Sf1, Ja4, Je6, Pa2, c7, e5, g4 (11), č. Kd5, Da1, Vb2, Sh2, Ja3, Jd1, Pc5, c6 (8), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Známy Karagandský skladateľ – A. N. Pankratiev – je autorom ďalšej dvojťažky v našom Šachovom okienku. Možno v nej nájsť dve tematické zvodnosti. Pričom zvodníky sa v riešení objavia ako variantové maty. A to všetko, samozrejme, v šate zámien matov. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1246 (M. A. Pavlov): Prvá tematická zvodnosť 1.Da2? s hrozbou 2.Sd3 mat, 1...Je5 2.Jg5 mat, ale vyvracia 1...Vc5!. Druhá tematická zvodnosť 1.Db8? s hrozbou 2.Jg5 mat, 1...V:d5 2.Sd3 mat, ale vyvracia 1...S:d4!. Rieši: 1.Jf5!! s hrozbou 2.Jg3 mat, 1...K:f5 2.Sd3 mat, 1...S:f5 2.Jg5 mat. Originálna kombinácia Ruchlisovej a Pseudo Le-Grandovej témy. Za Ruchlisovú tému je niekedy považovaná obyčajná zámena obrán. Avšak podľa prísnejšej (a správnej) definície je to súčasná zámena obrán a matov. Téma nesie meno po známom sovietskom majstrovi športu J. N. Ruchlisovi. V našom prípade je prevedená v jednoduchej forme (na obrany 1...Je5 a 1...V:d5 vo zvodnostiach vychádzajú maty, ktoré v riešení nájdeme opäť, ale už po iných obranách). Pseudo Le-Grandova téma je v súčasných dvojťažkách často používaná a známa. Ide o akúsi neúplnú odrodu náročnej a stále vysoko hodnotenej témy Le-Grandovej, ktorá je pomenovaná po holandských skladateľoch – bratoch H. a P. Le-Grandoch, (ide v nej o zámenu dvoch ťahov bieleho, pri rovnakých obranách čierneho je jeden ťah hrozbou a druhý variantovým matom a v druhej fáze druhý hrozbou a prvý variantovým matom). V skladbe M. A. Pavlova sú to ťahy Sd3 a Jg5, ktoré vystupujú vo funkciách hrozby a variantového matu. Kladom práce je jej jednota (v obidvoch zvodnostiach biely druhýkrát pokrýva tematické polia d5 a e5, čím umožňuje v hrozbách odchody prvotných figúr kryjúcich dané polia). Pekne vyzerajú aj rovnaké motívy blokovania v matoch zo zvodnosti a voľné pole dávajúci úvodník. Zopár riešiteľov "naletelo" na prvú zvodnosť, ale väčšina účastníkov polročnej riešiteľskej súťaže si pripísala maximálny počet dvoch bodov.


Vzad <<  >> Vpred